Ką veikti?

Renginiai

date_range 2020-05-16 08:00 - 2020-05-16 18:00

LS eilinis vadovų Suvažiavimas

Laikas pasimatyti ir aptarti nuveiktus darbus, sužinoti kuo gyvena organizacija ir kas mūsų laukia, bei kartu priimti mums visiems svarbius sprendimus.

location_on Papilio g. 5, Kaunas

LS stebi koronaviruso situaciją ir vadovaujasi LR Vyriausybės nurodymais, bei WOSM rekomendacijomis, todėl pasikeitus situacijai Suvažiavimas GALI BŪTI atšauktas.

------------

Broli, Sese, 

Juk žinai, kad Suvažiavimas yra aukščiausias Lietuvos skautijos valdymo organas. Laikas pasimatyti ir aptarti nuveiktus darbus, sužinoti kuo gyvena organizacija ir kas mūsų laukia, bei kartu priimti mums visiems svarbius sprendimus. 

Kviečiu susitikti eiliniame LS vadovų Suvažiavime gegužės 16 dieną, Kaune. 

Visi kartu išrinkime savo atstovus LS taryboje, Kontrolės bei Etikos komisijose, kad turėtume stiprią komandą savo narių, kurie kiekvieną iš mūsų atstovautų taip, jog galima būtų didžiuotis jų nuveiktais darbais. O gal tu matai save kaip puikų kandidatą į LS tarybą, Kontrolės ar Etikos komisiją? 

Tik kartu mes augam ir stiprėjam. Juk Lietuvos skautija šiemet švenčia jau 25-ą gimtadienį! 

 

Lietuvos skautijos tarybos pirmininkė Rūta Šmitaitė

 

Programa

Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2019 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai, 5 Kontrolės komisijos nariai ir 3 Etikos komisijos nariai. Suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2020 m. nacionaliniais renginiais ir kitomis organizacijos aktualijomis. 

Sekite informaciją dėl atnaujinamos detalios programos ir dokumentų. 

Dalyviai

Į Suvažiavimą kviečiami visi LS nariai turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Užimantys dvi ir daugiau pareigas (pvz. Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti. 

Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai. Svečio teisėmis dalyvaujančių dalyvių prašome susimokėti 7,00 EUR dalyvio mokestį iki gegužės 12 d., atliekant pavedimą: Lietuvos skautija, LT36 7290 0000 0060 6983, AB “Citadele” bankas, mokėjimo paskirtyje nurodyti "Suvažiavimo dalyvio mokestis". Neatvykus į renginį mokestis negrąžinamas. 

Jei Suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsivežti su savimi ir pristatyti registratūroje arba atsiųsti el. paštu: info@skautai.lt iki gegužės 7 d.   

Draugovės, turinčios balso teisę, turi gauti tai patvirtinantį laišką iki gegužės 7 d. Jei jo negavote, galite pateikti užklausą info@skautai.lt 

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2020 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

 

Lietuvos skautijos 2019 m. veiklos ataskaitą rasite čia: http://bit.ly/ataskaita19

 

Registracija http://bit.ly/suvažiavimoregistracija

Registracija vyksta iki gegužės 1 d. Registracijos anketa skelbiama www.skautai.lt ir bus siunčiama delegatams el. paštu.

Registracijos anketa:

 

Jei dalyvauti Suvažiavime negalite, leiskite sudalyvauti kitam! Įgaliojimo forma: http://bit.ly/įgaliojimas

Klausimai Suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki gegužės 3 d. Lietuvos skautijos tarybos pirmininkei Rūtai Šmitaitei el. paštu: taryba@skautai.lt 

 

Kandidatai į LS tarybą

Kandidatais į Tarybą Suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 Suvažiavimo delegatai. Pasiūlymai ir skautiškas CV turi būti pateikti Suvažiavimo rengimo komisijai likus ne mažiau kaip 1  savaitei iki Suvažiavimo. Delegavimo dokumentus iki gegužės 7 d. reikia atsiųsti LS administracijos skyriaus koordinatorei el. paštu: info@skautai.lt

Kandidatai į LS etikos komisiją

Komisijos nariais renkami vadovai, ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus, turintys skautininko laipsnį. Kandidatų prašome atsiųsti savo skautišką CV iki gegužės 7 d. LS administracijos skyriaus koordinatorei el. paštu: info@skautai.lt

 

Kandidatai į LS kontrolės komisiją

Komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Komisijos nariais gali būti renkami ne jaunesni kaip 21 metų asmenys. Kandidatų prašome atsiųsti savo skautišką CV iki gegužės 7 d. LS administracijos skyriaus koordinatorei el. paštu: info@skautai.lt

 

 • Suvažiavimo metu, jeigu dar nepasirašėte, bus pasirašomos atnaujintos savanoriškos veiklos sutartys pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą. Prašome turėti asmens dokumentą su savimi.
 • Suvažiavimo metu veiks skautiška parduotuvė. 

Vieta: Kauno arkivyskupijos konferencijų salė.

Preliminari darbotvarkė

8.00 – 8.55

Registracija (savanorystės sutarčių pasirašymas)

9.00 – 9.30

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų Suvažiavimo atidarymas.

Sveikinimo kalbos:

LR ŠMSM ministro padėjėja Agnė Goldbergaitė

LiJOT prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas

9.30 –  10.00

Prelegento kalba. Demokratinės mokyklos įkūrėjas Nerijus Buivydas

10.00 – 10.15

Įvadinė sesija

10.15 – 10.30

Prezidiumo, sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

10.30 – 11.15

Plenarinė sesija

 • LS 2019 m. veiklos ir finansinės ataskaitų pristatymai (vyr. skautininkė I. Brogienė, buhalteris S. Arlauskas)
 • Tarybos ir Kontrolės komisijos išvados apie ataskaitas (Tarybos pirmininkė R. Šmitaitė ir Kontrolės komisijos pirmininkė I. Vaitkūnaitė)
 • Etikos ir Kontrolės komisijų ataskaitų pristatymas

11.15 – 11.30

Ataskaitų tvirtinimas

11.30 – 12.00

Kavos pertrauka (savanorystės sutarčių pasirašymas)

12.00 – 14.00

Kandidatų į LS tarybą, Kontrolės ir Etikos komisijas prisistatymas

14.00 – 15.00

Pietūs (savanorystės sutarčių pasirašymas)

15.00 – 15.30

Balsavimo procedūros pristatymas

LS tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų narių rinkimai

15.30 – 16.30

Plenarinė sesija

 • Pavasario šventės 2020 „Skauto Jono Dūzgės 270“ pristatymas (LS Kauno kraštas)
 • nteraktyvus užsiėmimas dėl vadovų sąskrydžio (s. s. Eglė Liagaitė)
 • LS 25 metų jubiliejus (vyresn. sktn. Benita Mincevičiūtė)
 • Kaip finansuoti savo skautišką svajonę (psktn. Matas Daunys)

Pasaulio kavinė

 • Laikas su Taryba
 • Laikas su Pirmija

16.30 – 16.45

Kavos pertrauka (savanorystės sutarčių pasirašymas)

16.45 – 17.00

LS tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų narių rinkimų rezultatų paskelbimas ir tvirtinimas

17.00

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų Suvažiavimo uždarymas

17.20 – 17.45

Pirmasis LS tarybos posėdis (uždaras), LS tarybos pirmininko rinkimai