Ką veikti?

Renginiai

PROGRAMA


10:00-10:40 – Šv. Mišios Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Jas aukos br. Vilius Viktoravičius
(S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Salantai).

Konferencija Salantų gimnazijos aktų salėje:
10:40-11:00 – Registracija.
11:00-11:30 – Konferencijos atidarymas.
11:30-11:40 – „Salanto“ draugovės 20-mečio raida ir perspektyvos, drgn. Aušra Kundrotienė;
11:40-12:20– Socialinių kompetencijų lavinimas per patyriminį ugdymą(si), doc. Jolita Buzaitytė- Kašalynienė;
12:20-12:35 – Tarnystės patirtys skautiškoje veikloje, kun. br. Vilius Viktoravičius;
12:35-12:55 – Palaimintojo Teofiliaus Matulionio tarnystė kalinimo vietose, dr. Roma Zajančkauskienė;
12:55-13:15 – Meilė artimui, kun. br. Antanas Saulaitis SJ.

13:15-14:00 – Pietų pertrauka

14:00-14:30 – Pranešimai sekcijose
1. Pilietinis ugdymas Lietuvos skautijoje, s. Sandra Brinkytė;
2. Suaugusių savanorių lyderystės ugdymas,
s. Julija Kupetauskienė;
3. Vertybinis ugdymas skautijoje kaip asmens gerovės veiksnys s. Violeta Stonienė;
4. Skautų šūkio „Dievui, Tėvynei, Artimui“ ypatumai 1918-1940 metais, br. Donatas Barsys;
5. Mokymasis tarnaujant. Misijos „Sibiras“ dalyvio Aurimo Rapalio patriotiškumo pamoka.

14:30-15:30 – Protmūšis. Vadovauja skautas vytis, skautininkas, filisteris, LS tarybos narys. Lietuvos skautiškų organizacijų apskritojo stalo pirmininkas, intelektinių žaidimų dalyvis br. Vaidas Ulkė.

15:30-16:00 – Konferencijos aptarimas. Laisvas pabendravimas su skautais prie gimtadienio torto ir kavos, arbatos puodelio.

17:00-18:00 – Atrankinis Klaipėdos krašto skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“.

18:00-19:00 – Skautiški žaidimai.

19:00-19:15 – Rezultatų paskelbimas.
19.15- 21.30 - Vakaronė „20-mečio šokiai“.
21.30-22.00- Tvarkymasis, vykimas namo. (Pranešti iki lapkričio 4 d., kam reikalinga nakvynė).


Renginys nemokamas ir atviras visuomenei.

Pageidaujantiems bus teikiami pažymėjimai, registruotis per SEMI+ sistemą.

Registracija ir papildoma informacija el. p. kundrot41@gmail.com

Registracijos anketą rasi čia: https://www.scribd.com/document/432831409/Registracijos-anketa-Saant%C5%B3-konferencija