Parama

Prisidėk

Lietuvos skautija – nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savanoriška veikla paremta organizacija. Tam, kad skautija gyvuotų ir toliau, mums labai svarbi jūsų parama. Prisidėkite prie skautiško judėjimo Lietuvoje – padėkime jaunajai kartai užaugti stipriais, sąmoningais ir atsakingais piliečiais drauge!

Prisidėti prie organizacijos veiklos galite skirdami 1,2% GPM, remdami skautų stovyklas arba organizuojamus projektus, siūlydami nuolaidą su skautišku pažymėjimu. Susisiekite su mumis ir kartu rasime tinkamiausią būdą bendradarbiauti!