Kas Naujo?

Skautų naujienos

2005-10-28

Spalio 20 – 21 dienomis, Kaune įvyko LS kraštų seniūnų sueiga

Spalio 20 – 21 dienomis Kaune, Nacionalinėje būstinėje įvyko LS kraštų seniūnų sueiga. Tai buvo jau antra kraštų seniūnų sueiga šiais metais.

Susitikime dalyvavo:
Šiaulių krašto seniūnė psktn. Rasa Dumčiūtė;
Tauragės krašto seniūnė – psktn. Birutė Laurinaitytė;
Vilniaus krašto seniūnė – psktn. Marija Alekseriūnaitė;
Kauno krašto seniūnas – psktn. Giedrius Vaitkūnas;
Marijampolės krašto seniūnė – pskt. Vilma Staugaitienė;
Telšių krašto Telšių tunto tuntininkė – suaugusi skautybėje Edita Barsienė;
Panevėžio krašto vilkų draugovės draugininkė – psktn. Gražina Judickienė.
Šiame svarbiame kraštų seniūnų susitikime buvo diskutuota apie Lietuvos skautijos Strategijos įgyvendinimą organizacijoje ir strategijos įgyvendinimą kraštuose, LS struktūros pakitimus dėl asociacijų įstatymo artėjančiame Suvažiavime (vyksiančiame 2006 m. vasario mėn.), kraštuose vedamą dokumentaciją. Seniūnams buvo įteikti Seniūno „geros patirties perdavimo“ segtuvai su dokumentų pavyzdžiais. Renginį sveikino Valstybinės jaunimo reikalų tarybos sekretorius J. Meldžiukas. Jis taip pat skaitė pranešimą tema „Bendradarbiavimo su vietinėmis savivaldomis galimybės“. Po pranešimo vyko diskusija tema „LS atstovai regioniniuose Apskrituosiuose staluose“.Pasidalinta mintimis, idėjomis ir naujienomis dėl artėjančio Skautų šimtmečio jubiliejaus minėjimo, tarptautinių renginių ir mainų projektų 2006 metais, bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos skautų stovyklos, Nario pažymėjimo.

„Sueiga pavyko puikiai“ – dalinosi įspūdžiais vyr. skautininkė Gražina Kačergytė. „Tik stiprindami kraštus, galėsime pasiekti 2 – ojo LS Stategijos prioriteto („Vieningai veikiantys stiprūs struktūriniai vienetai“) įgyvendinimą. Bet reikalingas ir pačių kraštų aktyvus dalyvavimas. Norėdami pasiekti savo Viziją – tapti savarankiška, progresyvia ir lyderiaujančia gero jausmo organizacija, turinčia stiprius ir vieningai veikiančius struktūrinius vienetus, skleidžiančius skautiškas vertybes visuomenei, turime sutelkti bendras pastangas ir veikti kartu - visa organizacija, visi kraštai, kiekvienas brolis ir sesė“ – akcentavo vyr. skautininkė Gražina Kačergytė.LS informacija