Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-17

Savaitė be patyčių - ką šia proga gali nuveikti su savo vienetu?

Šiais metais Lietuvos Skautija prisideda prie šios gražios iniciatyvos ir kviečia dalyvauti visus savo narius!

„Vaikų linijos“ pradėta iniciatyva „Savaitė BE PATYČIŲ“ tampa tradicine ir šiais metais kovo 19-25 dienomis jau trečią kartą vaikus, paauglius ir suaugusiuosius mokys užkirsti kelią patyčioms ir kartu siekti, kad visuomenėje būtų daugiau pagarbaus ir draugiško bendravimo. Šiais metais Lietuvos Skautija prisideda prie šios gražios iniciatyvos ir kviečia dalyvauti visus savo narius!

Kodėl atsiranda patyčios? Atsakymas ganėtinai paprastas – dėl nenoro suprasti, priimti kitus (kitaip atrodančius, mąstančius), dėl keistų, bet stipriai įsigyvenusių stereotipų. Dėl šio paprastos tolerancijos trūkumo atsiranda žodinės bei fizinės patyčios, bet realybė yra tokia, kad gyvenime teks bendrauti ir sutarti su įvairiais žmonėmis – net ir nelabai patinkančiais. LS – tai organizacija, kurioje be kitų dalykų taip pat mokomasi ir veikti grupėmis (skiltimis, draugovėmis). Taigi kviečiame narius paminėti Savaitę be patyčių! Siūlome savo skiltyse bei draugovėse, patiems ar su vadovais, pabandyti šiuos žaidimus:

Jaunesnieji skautų vadovams
Siūlome jaunesniųjų skautų vadovams per sueigą pakalbėti apie draugiškumą. Ką reiškia draugas? Kodėl ir kaip tampama draugu? Kodėl svarbu stengtis draugiškai sutarti su aplinkiniais? Kodėl tarp draugų kyla nesutarimų? Kodėl skautams itin svarbi draugystė? Aptarę draugystės temą, pasiūlykite vilkams nuveikti kažką kartu – pasiskirstyti į mažesnes grupeles ir sukurti trumpą vaidinimą pagal duotą temą (šiuo atveju tinka pasiūlyti su draugyste susijusią temą), sugalvoti, kaip maloniai nustebinti krašto seniūną, apsvarstyti, kaip galėtų atrodyti gaujos būklas ir pan.

Skautai skiltininkai bei skautų vadovai
Siūlome sužaisti žaidimą “Traukiniu per Europą”

Jūs keliaujate traukiniu iš Lisabonos į Maskvą. Kelionė truks visą savaitę, o jūs keliaujate keturių vietų kupė, su jumis visą savaitę sėdės trys iš šių pakeleivių:

 1. Serbas kareivis iš Bosnijos
 2. Storas bankininkas iš Šveicarijos
 3. Italas didžėjus, kuris, atrodo, turi daug pinigų
 4. Afrikietė, pardavinėjanti odos dirbinius
 5. Jaunas, AIDS sergantis menininkas
 6. Čigonas iš Vengrijos, kuris neseniai išėjo iš kalėjimo
 7. Baskų nacionalistas, reguliariai keliaujantis į Rusiją
 8. Vokietis reperis, gyvenantis itin alternatyvų gyvenimą
 9. Aklas akordionistas iš Austrijos
 10. Ukrainietis studentas, kuris nenori grįžti namo
 11.  Vidutinio amžiaus rumunė, neturinti vizos ir keliaujanti su vienerių metų amžiaus vaiku
 12. Agresyvi feministė iš Olandijos
 13. Skustagalvis iš Švedijos, greičiausiai apsvaigęs nuo alkoholio
 14. Imtynininkas iš Belfasto, keliaujantis į futbolo rungtynes
 15. Lenkė prostitutė iš Berlyno
 16. Prancūzas ūkininkas, kalbantis tik prancūziškai ir su savimi turintis krepšį, pilną stipriai kvepiančio sūrio
 17. Kurdas pabėgėlis, gyvenantis Vokietijoje ir grįžtantis iš Libijos

Kiekvienas iš jūsų turi išsirinkti tris žmones, su kuriais labiausiai norėtų keliauti vienoje kupė, ir tris, su kuriais tikrai nenorėtų.
Aptarkite savo pasirinkimus – kodėl vienus pakeleivius norite metyti visą savaitę, o kitus atmetėte? Kas paveikė jūsų pasirinkimus – baimės, stereotipai, girdėtos istorijos, o gal ir asmeninė patirtis? Palyginkite savo pasirinkimus su skilties/draugovės brolių bei sesių – ar pastebite daug bendrumų? Išrinkite labiausiai geidžiamus bei labiausiai nenorimus pakeleivius.

Patyrę skautai
Turbūt nėra stipresnės jėgos, nei gera, susigyvenusi patyrusių skautų skiltis. Tačiau tai neįmanoma be tarpusavio supratimo bei tolerancijos. Siūlome keletą komandos stiprinimo žaidimų.

Akla rikiuotė

Priemonės: kiekvienam pat. Skautui po skarelę akims užrišti;
maži lapukai su užrašytais numeriais.
Dalyvių skaičius: ne mažiau kaip 8.
Aprašymas: ant mažų lapukų surašykite skaičius, pakvieskite kiekvieną pat. Skautą išsitraukti po lapuką. Kad žaidimas būtų įdomesnis skaičių sekoje galima praleisti tam tikrus skaitmenis. Paprašykite, kad dalyviai nerodytų savo skaičių vieni kitiems ir užsirištų akis. Jų užduotis - išsirikiuoti į eilę pagal savo numerius eilės tvarka užrištomis akimis, nesikalbant.

Diskusija:

1. Kokie komandos veiksmai ir sprendimai padėjo pasiektitikslą?

2. Kokie sprendimai ar veiksmai sutrukdė pasiekti tikslą?

3. Ar atsirado ir kaip atsirado komandos lyderis?

4. Ko būtų galima pasimokyti iš šio patyrimo?

Jei pat. skautai sutrinka žaidimo eigoje, jiems nesiseka atlikti užduotį, žaidimo vadovas gali pasakyti, jog skaičių sekoje trūksta skaitmenų ir kad žaidėjai gali susikalbėti neverbaline bendravimo forma. Žaidimo pabaigoje yra būtinas 

aptarimas.

Kelionė aplink pasaulį 

Trukmė: 20-40 minučių.
Dalyvių skaičius: 5-10 vienoje komandoje.
Aprašymas: pat. skautams pasakykite, kad rengiama kelionėaplink pasaulį aivu ir kad tik vienas iš jų gali vykti. Pasiūlykite jiems 2-3 minutes pagalvoti, kaip kiekvienas prisistatys, kaip įtikins laivo kapitoną (jus), kad jis yrapats geriausias, naudingiausias ir kad jį reikėtų pasiimtikeliauti kartu. Dalyviai turėtų kalbėti tiesą apie save, o neišgalvotus dalykus.
Pasibaigus pasiruošimui skirtam laikui, kiekvienas pat. skautas pristato save grupei. Kiekvieno skauto prisistatymą grupės nariai aptaria. Pasiūlykite dalyviams sakyti tik teigiamus dalykus. Po visų prisistatymų paprašykite pat. skautų priimti bendrą sprendimą, kuris iš komandos narių labiausiai vertas kelionės aplink pasaulį.

Diskusija:

1. Kuo esate patenkinti ir už ką galite save pagirti?

2. Kodėl gyvenime svarbu mokėti tinkamai prisistatyti ir pateikti save?

3. Kaip nusprendėte, kuris pat. skautas labiausiai vertas kelionės aplink pasaulį?

Linkime smagaus laiko, ir galbūt gražių atradimų svao vienete!

Parengė kand. į vyr. sk Akvilė Milkevičiūtė
LS komunikacijos skyrius