Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-08

Skautiškos lazdos. Vienos skautės istorija.

Istorija apie vieną sesę kuri nežinojo kas yra Vyčio lazda.

Iš kitų Brolių ir Sesių girdėjau legendą apie sesę, kuri kurį laiką turėjo Vyčio lazdą. Tačiau kokia vis dėl to yra tikroji jos istorija? Pasiklausykime:

„Kartą, visai neseniai gyveno ir tebegyvena viena skautė. Tai buvo visai paprasta, niekuo iš kitų neišsiskirianti sesė. Ir ta sesė į vieną skautišką stovyklą atsivežė lazdą. Tai buvo sena, labai sena lazda, kurią ji buvo pasidariusi prieš kokius ketverius ar penkerius metus. Lazda buvo labai gražiai šakomis nuaugusi ir pagaminta iš beržo medžio. Tačiau ji turėjo vieną trūkumą – lazda turėjo tris galus t.y. buvo dvišakė, o kaip didžioji dalis Skautų žino, dvišakes lazdas nešioja VYČIAI IR TIK VYČIAI. (ši sesė to nežinojo)

Bet grįžkime prie mūsų istorijos herojės ir stovyklos kurioje ji buvo.

Pirmoji stovyklos diena jau ėjo į pabaigą. Minėtoji sesė ėjo stovyklos takeliu, kuriame ji kadaise lankėsi pirmojoje skautų stovykloje. Šalia to namelio ją sustabdė nepažįstamas piktas brolis kuris sako:

-Ar čia tavo lazda?

-Taip.

-Tai kodėl ji dvišakė????

-.....O.o *klausiamas žvilsnis*

-Dvišakes lazdas nešioja tik Vyčiai ar žinojai?

-Neeee....

- Tai dabar žinok.

     Daugiau sesė negalėjo ištarti nei žodžio ir labai išsigandusi nubėgo į savo namelį ir padėjusi lazdą giliai į kampą, išėjo pasivaikščioti

Praėjus maždaug valandai, sesė grįžta iš pasivaikščiojimo. Ir priėjusi savo namelį ji pamato du dar piktesnius brolius, kur vienas iš jų, rankoje nešėsi jos lazdą, o kitas rankoje turėjo kirvį.

-Einam su mumis,- „linksmai“ tarė vienas iš brolių.

-O.O *tokia buvo sesės reakcija*

-Einam, einam. Viskas gerai.

Nors sesei neatrodė, kad „viskas gerai“ ji šiek tiek aprimo.

-Eime miško pusėn, reikia šį bei tą nuveikti,-sako kitas brolis.

-G-g-erai,-atsiliepė sesė.

Ši trijulė, priėjusi senus nuo laiko apsamanojusius laiptelius sustojo. Vienas iš brolių sako:

-Stebėk, kad žinotum, ko ateityje nedaryti.

Ir tada prasidėjo baisioji dalis. Tie du broliai padėjo jos lazdą ant žemės, išsitraukė kirvį ir......................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ................................................. ...... ....................................................... ....................................................... Labai švelniai, vienu kirvio prisilietimu nukirto mažesniąją lazdos atšaką.

-Na štai, dabar viskas gerai,-tarė vienas iš brolių.- turi lazdą kokia tau ir priklauso.

-Taip. Aha. Ačiū.,-sumurmėjo sesė ir jau sukosi eiti namelio link, bet kažkatras iš brolių vėl sako:

-Ne į ta pusę eini, sese! :)

-Mhahamhamhnahnm. Taaaaip,- burbtelėjo sesė ir tekina nubėgo namelio link.

       Viskas baigėsi laimingai, bet minėtoji sesė, tol kol turėjo tą lazdą, ji vis prisimindavo šį įvykį, pasižiūrėjusi į tą vietą kur buvo lazdos atšaka („lazdos gėda“). Dar šį įvykį jai, įvairiose stovyklose, primindavo vienas „piktųjų“ brolių, rodydamas „peace“ ženklą“

Apie šią sesę daugiau žinių neturiu, bet girdėjau, kad ji sėkmingai tebeskautauja.

[istorija paremta tikrais faktais]

s. Nora :)