Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-01

Valtininkų kursai 2012

Valtininkų kursai aktyviems patyrusiems skautams arba kandidatams į patyrusius skautus.

VALTININKŲ KURSAI 2012 

2012 m. kovo-liepos mėn.

          Kaunas, Trakai

Valtininkų kursų organizatoriai, Lietuvos skautijos Jūrų skautų konferencijos vadovai, džiaugiasi galėdami pakviesti aktyvius ir motyvuotus patyrusius skautus ir kandidatus į patyrusius skautus dalyvauti „Valtininkų kursuose 2012”. Šių kursų tikslas paskatinti dalyvius aktyviau rodyti iniciatyvas ir įgyvendinti idėjas, sužinoti praktinių ir teorinių jūrinio skautavimo dalykų, susipažinti su jūrų skautų istorija Lietuvoje ir drąsiai priimti iššūkius.

Šiemet švenčiame 90-ąjį jūrų skautų gimtadienį. Tai istorinės ir reikšmingos vasaros įvykis!

Dalyviai: valtininkai/skiltininkai ir aktyvūs (virš 14m.) jūrų/sausumos/oro skautai (būtinai su kaklaraiščiais).

Kursuose dalyvauja 15 skautų.

Reikalavimai dalyviams:

  • Yra davę skauto arba patyrusio skauto įžodį;
  • Yra dirbę su valtimi/skiltimi arba turi bent 0,5 metų praktinės skautavimo patirties;
  • Yra motyvuoti kelti skautavimo lygį, gilinti žinias ir ateityje planuoja dirbti su skautais vienete;
  • Yra motyvuoti aktyviai dalyvauti kursuose ir įsipareigoja dalyvauti visose mokymų dalyse.

  Kursus sudaro trys dalys:

  • savaitgalio teoriniai mokymai kovo 30d.-balandžio 1 d. Kaune.

Turinys: skautybės idealogija, Lietuvos skautai ir jūrų skautai, valtininkas – vadovas, valčių sistema, veiklos planavimas, Lietuvos skautijos Jaunimo programa.

  • praktika valtininkų stovykloje liepos mėn. (vyks prieš konferencijos stovyklą. Data bus patikslinta balandžio mėn.)

Turinys: nebylūs signalai, irklavimas, desantinės valties valdymas, maskuotė, rikiuotė ir raportas, vadovo ugdymas, konfliktų sprendimai, jūrų skautų tradicijos, skautiško renginio organizavimas, stovyklos laužo vedimas, plaukimas, pionerija, gerosios patirties pasidalinimas.

  • praktika vienete organizuojant skautišką veiklą. 

Kaina: savaitgalio mokymai 40 Lt (įskaičiuota maitinimas, nakvynė ir programa), stovykla 100 Lt, dalyvaujant valtininkų ir konferencijos stovykloje bendras mokestis už jas abi – 210 Lt.

Kursų organizatoriai:  Jonas Dragūnas, Donatas Kaminskas, Gytis Ratkevičius, Jurgis Uleckas, Elena Sinkevičiūtė, Justina Nakaitė, Dovilė Vinkevičiūtė, Birutė Taraskevičiūtė.

Visi norintys dalyvauti kursuose registruojasi iki  kovo 15d. el.paštu: jonas.dragunas@gmail.com, siųsdami užpildytą anketą.

Kilus klausimams kreiptis į vadovą  Joną Dragūną tel.nr.: 8 66364451 arba el.paštu  jonas.dragunas@gmail.com