Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-27

Kas tai yra - Tėvynė?

Veiverių mėnesio iššūkis apie Tėvynę. :}

Kas tai yra Tėvynė?


    Tėvynė – tai medis tvirtas ir stiprus. Tėvynė tai meilė be kurios nebūtų pasaulio.

Ar Tėvynė, tai pagarba ir meilė vienas kitam?

Lietuva – mūsų gimtieji namai. Čia mes gimėm, čia užaugom, čia pirmą žodį ištarėm. Lietuvoje gėlės gražiausios, paukštelių giesmės gražiausios ir čia GERA gyventi!

 

Šiam mėnesio iššūkiui Veiveriečiai ruošėsi kūrybiškai – piešė piešinius, užrašė kelias mintis...


 

 

 

 

 

O ką apie Tėvynę, mini BP savo knygoje „Skautybė berniukams“?

             „Kiekvienas berniukas nori pasitarnauti savo Tautai ir Valstybei. Tačiau negana norėti, reikia žinoti, kaip tarnaut. Geras skautas stengsis atidžiai stebėti gyvenimą ir žinos, kaip padėti nelaimės ištiktiems žmonėms. Mokės tuoj pat vykdyti įsakymus ir pats juos duoti.

             Kiekvieną tautą sudaro pavieniai asmenys, ir jei kiekvienas asmuo stengsis būti naudingas ir galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus, tauta bus daug geresnė.

             Lygiai kaip jūs norite būti sveiki ir stiprūs, taip visi norime, kad mūsų kraštas būtų kuo geresnis ir darytų gerą įtaką kitiems.

         ......

             Tarnauk valstybės ir žmonių gerovei, dirb įstaigos ar įmonės, iš kurios atlyginimo pragyveni, labui, ir pamatysi, kaip viskas ims sektis.

             Renkis tam stropiai mokydamasis mokyklose. Ne vien dėl to, kad ten moko įdomių dalykų, bet ir todėl, kad tai tavo pareiga tautai – tobulėti. Taip nusiteikęs mokykis ir matematikos, ir istorijos, ir kalbų. Tada joks mokslas nebus per sunkus.

             Negalvok vien apie save, pagalvok apie savo kraštą, darbdavį ir gėrį, kurį tavo darbas atneš kitiems žmonėms.

            KAI UŽAUGSI

            Tuomet, tapsi rinkėju ir dalyvausi savo šalies valdyme.

             Tu ir daugelis jūsų būsite linkę priklausyti tai partijai, kuriai priklauso tėvai, ar draugai. Tavo vietoje aš to nedaryčiau. Aš išklausyčiau, Ką kiekviena partija turi pasakyti. Jeigu išklausysi tik vieną partiją, tikrai pamanysi, kad tai ir yra ta vienintelė, teisingausia, o visos kitos klaidina žmones. Bet jeigu išklausysi ir kitą, veikiausiai pamatysi, kad ši irgi yra teisi, o pirmoji klysta.

             Svarbiausia išklausyti visas, bet nebūti įtikintam nei vienos. O tuomet būk vyras, viską apsvarstyk ir pats nuspręsk, kuri, tavo manymu, bus geriausia visai šaliai, o ne vien sprendžiant menkus vietinės reikšmės klausimus, ir balsuok už ją tol, kol ji dirbs teisinga linkme, tai yra šalies labui.

            Tavo protėviai sunkiai dirbo, sunkiai kovėsi ir mirė, kad tau sukurtų tavo šalį. Neleisk, kad žiūrėdami žemyn iš dangaus jie matytų tave dykinėjantį, susibrukusį rankas į kišenes, nedarantį nieko, kad ją išlaikytum.

 

BUDĖKIT, Broliai ir Sesės.

s. Nora :}