Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-22

Sveikiname su skautybės įkūrėjo diena!

Prisisekime lelijas, kad visi jas matytų, pasipuoškime kaklaraiščiais eidami į mokyklą ar darbą, o svarbiausia – savo šviesiomis mintimis, žodžiais ir kilniais veiksmais skleiskime svarbiausią skautų idėją žmonėms!

Mieli sesės ir broliai,

Vasario 22-oji - ypatinga data, nes skautai visame pasaulyje švenčia skautybės įkūrėjo dieną!

Įdomu, kad vasario 22-oji  buvo tiek skautybės pradininko Robert'o Baden-Powell'io, tiek jo žmonos, Olave Baden-Powell, atvedusios mergaites į skautavimą, gimtadienis.

Vis dėlto, šiandien švenčiame ne BP gimtadienį,  nors daugelis ir esame pratę taip vadinti. Įkūrėjo dieną, visų pirma švenčiame pačio skautų judėjimo idėją.

Idėją, kurią mūsų įkūrėjas B.P., kaip gilę, pasodino nedidelėje skautų stovykloje 1907 m.  Brownsea saloje, o ta gilė greitai išaugo į galingą ąžuolą - didžiausią jaunimo judėjimą pasaulyje.  Ta idėja – taikos, supratimo ir vienybės tarp žmonių siekis visame pasaulyje. Jos pagrindas – meilė artimui, kurią ugdydamas savyje kiekvienas žmogus – nuo mažiausio iki didžiausio – gali stiprinti taiką ir darną savo namuose, bendruomenėje bei šalyje.

Šiandien - puiki proga geriau pasidomėti B.P. gyvenimu bei jo mintimis apie skautus, jų misiją pasaulyje ir skautišką metodą.

Prisisekime lelijas, kad visi jas matytų, pasipuoškime kaklaraiščiais eidami į mokyklą ar darbą, o svarbiausia – savo šviesiomis mintimis, žodžiais ir kilniais veiksmais skleiskime svarbiausią skautų idėją žmonėms!

Kaip rašė BP “Šiandien veržkimės pirmyn, tikėdami judėjimo sveikumu ir ateities galimybėmis ir darykime tai su meile, kuri yra galingiausia jėga iš visų!”

 

Budėkime ir tarnaukime!

(Žmonėms, per juos Tėvynei, o tuomet ir Dievas mumis džiaugsis!)

 

Lietuvos skautijos vyriausiasis skautininkas

sktn. gilv. sk. v. Tomas Rakovas