Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-02

Prisižaidžiame?

Peraugęs žaidimą, prarasdami gebėjimą matyti pasaulį berniuko akimis, mes vis norim dar pažaisti šitą žaidimą, bet pradedam jį tvarkyti jau pagal savo dabartinį sumanymą, padarydami talką vaikų svajonėse.

Šiandien dar kartą supratau tai, prie ko buvau priėjęs gal dar prieš penkerius metus – skautų judėjimas sukurtas jauniems žmonies. Būtent jiems sukurtas šitas žaidimas, atsižvelgiant į skirtingą amžių, jauno žmogaus aplinkinio pasaulio supratimus, taikomi atitinkami metodai.

Pvz. aš tikrai negaliu dabar suprasti, ką tiksliai mato jaunas berniukas, kai važiuoja ant stalo savo bute įsivaizduojant, kad tai laivas. Arba sėdėdamas ant medžio jis žiuri, kaip nuo didžiausio kalno aplink. O paprasta lazda jo rankose tampa brangių metalų kardu. Aš viso to jau negaliu įsivaizduoti, bet protas leidžia suvokti, kad tai mato jis.

Aš apie tai, kad ar neprisižaidžiam mes į tą jaunų skautų žaidimą? Nes šiuo metu aš puikiai suprantu, kad visi tie laipsniai, kaklaraiščiai, uniformos ir daug kas kito – nieko nereiškia. Daug svarbiau, ką tu darai. Ir kai matau jauną berniuką, kuris nervinasi dėl to, ar gaus jis kaklaraištį ar ne, taip ir norisi jam pasakyti, kad jis nesiparintų, kad visa tai yra „š..das“. Bet protas vėl leidžia suvokti, kad mano žaidimas jau pasibaigė, o jo dar tik teprasideda. Ir man lieka jam tik patarti: „būk atidus, aš tikiu, kad tu vertas...“. Netgi, jei tai nesenai atėjęs suaugęs, kuris dar bando pagauti už uodegą skautišką svajonę.

Aš apie tai, kad peraugęs žaidimą, prarasdami gebėjimą matyti pasaulį berniuko akimis, mes vis norim dar pažaisti šitą žaidimą, bet pradedam jį tvarkyti jau pagal savo dabartinį sumanymą, padarydami talką vaikų svajonėse.

Ir jeigu tu pasirinkai likti organizacijoje ir prisidėti prie jos, tai prisimink seną tiesą, kad „skautų vadovas neturi būti nei pedagogu, nei įsakinėjančių pareigūnu, nei kunigu, nei instruktoriumi. Jis turi būti vyresnioju broliu, tai yra, matyti ir suvokti dalykus kaip berniukas ir būti pavyzdžiu, mokyti, bei teisinga linkme nukreipti entuziazmą“. B-P.

P.S. Man nėra jokio skirtumo, kaip pasibaigs tos visos reformos, nes aš šitame žaidime jau prisižaidžiau. Tik aš niekada neleisčiau sau taisyti jau senai sukurtus ir laiku aprobuotus pedagoginius metodus, nes turiu tokia „problemą“ – aš pasigilinau, kaip jie veikia ir kodėl taikomi.

Gilv. Pavel M. aka Gintarinis Sabalas pagal miško brolijos santvarką