Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-02-01

,,Lokynė"

Marijampolės krašto, Pal. J. Matulaičio draugovės, Pilkųjų Lokių ir Lokių skilčių suorganizuota stovyklėlė.

  Sausio 27 – 28 d. Marijampolės krašto, Pal. J. Matulaičio draugovės, Pilkųjų Lokių ir Lokių skiltis suorganizavo stovyklėlę  ,,Lokynė“. Pagrindinis stovyklos tikslas: išmokyti skautus pionerijos, mazgų. Pirmą dieną vyko skautoramos apie skautiškas lazdas ir švilpesius. Po to, kai buvo suskirstytis į skiltis, prasidėjo gairelių gaminimas. Pasiskyrę po gairelininką keitėsi kas valandą, nes skiltis radusi kitos skilties gairelę galėjo pavogti ir prašyti išpirkos. Taip mūsų stovyklautojai išliko budrūs.

Programos metu mokėmės mazgų. Per vakaro laužą vaidinome pasakas apie lokius,  dainavome. Po vakaro laužo žiūrėjome filmą ,,Brolis lokys 2“ ir valgėme naktipiečius. Naktį, kažkas slapčia įsliūkino ir išvogė skilčių gaireles… Tačiau skiltys sugebėjo jas atgauti!

  Antrąją dieną po pusryčių vedėme mazgų ir pionerijos teoriją pasitelkę vaizdines priemones – skaidres. Mokinome brolius ir seses surišti gumbiniu mazgu trikojį, parodėme kaip rišti įžambų mazgą. Tiesa sakant jie viską greitai įsisavino ir patys rišo trikojus gana organizuotai ir sklandžiai.

  Galop - uždarymo rikiuotė po kurios susitvarkėme ir išsikirstėme namo. Stovykla patiko ne tik dalyviamas bet ir vadovams dėl ko Pal. J. Matulaičio Lokiai be galo džiaugiasi! :)