Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-31

Projektas „Dievui. Tėvynei. Artimui.“: variklis užvestas, laikas važiuoti

Įvyko projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui.“ valdymo grupės susitikimas.

Sausio 28-29 dienomis Kaune įsikūrusioje Nacionalinėje Lietuvos skautijos būstinėje įvyko projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui.“  valdymo grupės susitikimas, kurio metu buvo aktyviai dirbama su šio projekto turinio įgyvendinimo veiklomis.

Susirinkimo tikslas - kiekvienam dalyviui išsiaiškinti ir suvokti savo vietą šiame projekte, apsibrėžti savo darbus ir metodus, kuriais jie bus atliekami, susidaryti planus ir laiko skalėje tvarkingai išrikiuoti numatytas veiklas. Viską tarpusavyje suderinus kiekvienam projekto dalyviui pasidarė aišku, ne tik individuali funkcija, bet ir visas projekto veiklos „mechanizmas“ .

Projektas „D.T.A.“, kurį finansuoja Europos socialinio fondo agentūra, yra skirtas skautiško judėjimo plėtrai – naujų suaugusių vadovų, taip pat jaunimo paieškai ir įgalinimui.

Šiame projekte labai svarbią vietą užima mentoriai. Šie žmonės taps pirmaisiais, kuriuos sutiks ir su kuriais bendraus būsimieji skautų vadovai.

 „Mentoriai  - tai  asmenys turintys skautiškos vadovavimo patirties. Šie žmonės vykdys naujų narių pritraukimą, supažindinimą su skautiška idėja, taip pat padės naujiems vadovams organizuoti šviežiai sukurtų vienetų veiklą.  Jie visada bus šalia, kai reikės patarimo kaip pravesti sueigą, kaip surišti mazgą, kaip iškepti skautišką duonelę ir t.t.“ -  teigia plėtros grupės vadovė Vaiva Juškevičiūtė. 

 

Pasinaudodama proga sesė Vaiva kreipiasi į visus skautus:

-          Plėsti skautišką ratą yra kiekvieno mūsų pareiga, todėl  kiekviena skauto iniciatyva, padėsianti rasti naujų narių, mums yra labai svarbi

 

Pasibaigus savaitgaliui tapo akivaizdu, kad visa projekto komanda labai atsakingai žiūri į užsibrėžtus tikslus ir yra pasiruošusi veikti.

Linkime kuo didžiausios sėkmės visai projekto valdymo grupei, o video reportažas linksmai ir šmaikščiai papasakos  įspūdžius ir atsiminimus apie tai, kaip produktyviai praleidome šį savatgalį.

 

Projekto komunikacijos koordinatorius

Gediminas Aleksa


 

Projektą finansuoja:

 

 

Projekto partneriai:

Studentų skautų organizacija

Lietuvos Skaučių Seserija