Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-30

Tunto personalo valdymas

Praktiška informacija apie tunto žmogiškųjų išteklių valdymą

Skautijoje, kaip bet kurioje kitoje organizacijoje, susiduriama su žmogiškųjų išteklių valdymo keblumais. Kad vadovų darbas taptų lengvesnis, reikalinga nuosekli, stabili ir lengvai suprantama sistema, kuri ne apsunkintų vadovus, o padėtų jiems kasdienėje skautiškoje veikloje. Vadovai keisis, tačiau jeigu išliks jūsų susikurtos tunto sistemos rėmai, kaita taps daug sklandesnė - ir tunto vadijai, ir vaikams.

Remdamosi Vilniaus krašto Kernavės tunto patirtimi ir esama situacija, pagalvojome, kaip būtų galima sukurti tunto personalo valdymo sistemą. Šiame darbe rasite daug įvairios informacijos apie tunto personalo valdymą, taip pat praktinių pavyzdžių, kuriuos pritaikėme savo tunte. Tikimės, kad galbūt čia atrasite kai kurių savo tunto problemų sprendimus.

 

 

kand. į vyr.sk. Urtė Penkauskaitė

kand. į vyr.sk. Barbora Drąsutytė