Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-29

Pilka reforma

Vienu kaklaraiščiu per daug. Išankstinė informacija Suvažiavimui ir diskusijai.

Jau kuris laikas LS gyvena pagal reformą, kuria skautams rišamo kaklaraiščio spalva atitinka skauto amžių. Gera buvo ši reforma ar bloga - jau niekas perdaug nesigilina, gal ir gerai, juolab pripratome vilkų amžiaus (6-10 m.) vaikus matyti su oranžiniais kaklaraiščiais, skautų (10-14 m.) su geltonais ir t.t. Galų gale priartėjome prie aiškumo - spalva reiškia amžių arba gyvenimišką patyrimą. Net ir “neliečiamoje” vyr. skautų amžiaus grupėje bręsta tam tikros reformos. Šiuo požiūriu šiek tiek sujaukta skautų amžiaus grupė - suaugę žmonės, kurių amžių identifikuoja net 3 kaklaraiščiai: pilkas, žalias ir smėlio spalvos arba Gilvelio. Vienintelis lyg ir jokiomis reformomis neliečiamas yra Gilvelio kaklaraištis. Ne mes jį  sukūrėme, ne mums apie jo reformas ir galvot, juolab jis viso labo reiškia “skautas, sėkmingai pabaigęs Gilvelio kursus”. Kiti du - sugalvoti Lietuvos skautų. Pilkas kaklaraištis, kaip tos pačios kaklaraiščio spalva = amžiaus grupė reformos tvarinys būtų visiškai logiškas ir jis išties reiškią ne ką kitą, o amžių. Skirtingai nuo žalio kaklaraiščio, kuris išties yra laipsnis. Laipsnis suteikiamas pagal formalius kriterijus (nuopelnus) LS Tarybos sprendimu. Panašiai taip pat suteikiami ir medaliai bei ordinai, skiriasi tik kriterijai ir tai, kad įvertinus nuopelnus nereikia duoti dar vieno įžodžio. Lyg ir būtų galima inicijuoti žalio kaklaraiščio, kaip skirto ne amžiaus grupei identifikuoti, panaikinimą, jeigu ne dešimtmečius formuotos skautininkų tradicijos (Lietuvoje ir išeivijoje) ir sentimentai. Todėl siūlymas toks:  panaikinti pilkus kaklaraiščius, vietoj jų, visiems į organizaciją ateinantiems suaugusiems žmonėms, kurie nenori tapti vyr. skautais, rišti žalius kaklaraiščius. Taip pat, naikinti skautininkų įžodį, aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius tegu suteikia LS Taryba ir žymi ženklai ant uniformos po lelijėle taip, kaip iki šiol. 

 

Tokia reforma manau laimėsime nuoseklumą su kaklaraiščių spalvom ir amžiumi, išvengsime “pilkų” diskriminacijos ar išskyrimo, o suteikiamas laipsnis bus kaip laipsnis ar įvertinimas, o ne perėjimas į kitą amžiaus grupę duodant įžodį. Juolab, mano nuomone, skautininkų įžodis nėra didesnė šventė organizacijai, lyginant su “pilkų” įžodžiu. 

 

Rašau šį straipsnį dėl to, kad LS vadovų sąskrydyje pradėta diskusija pasiektų apčiuopiamus rezultatus LS Suvažiavime. Yra paruoštas LS įstatų bei visų su reforma susijusių nuostatų pakeitimų projektas. LS įstatų pakeitimui reikės Suvažiavimo valios. Vadovų sąskrydyje esminių prieštaravimų nebuvo, tad tikėtina, jų nebus ir Suvažiavime. Suvažiavimas bandys sutilpti į vieną dieną ir sprendimų diskusijoms laiko gali neužtekti, todėl išankstiniam informavimui ir diskusijai šis straipsnis atsiranda skautatinkly.

 

Ką manot?

 

br. Liudas