Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-23

Nauja skautiška knyga!

Dariaus Liutiko knyga „Skautai. Dievui, Tėvynei, Artimui!“ - Lietuvos ir pasaulio skautybė pašto ženkluose!

  Išleista nauja knyga „Skautai. Dievui, Tėvynei, Artimui!“

  Džiaugiamės galėdami pristatyti Dariaus Liutiko knygą „Skautai. Dievui, Tėvynei, Artimui!“ apie Lietuvos ir pasaulio skautybę pašto ženkluose.

  Skautybė – tai pasaulėžiūra ir gyvenimo mokykla, skatinanti asmenybės tobulėjimą, ugdanti mąstymą, pareigingumą, atsakomybės jausmą, meilę artimui ir gamtai. Būnant skautu išugdoma pagarba Tėvynei, bendruomenei, vyresniam žmogui, kviečiama padėti tiems, kuriems tokios pagalbos labiausiai reikia.
   Yra daug knygų, skirtų skautams ir apie skautus. Tačiau ši socialinių mokslų daktaro ir pašto ženklų kolekcininko Dariaus Liutiko knyga unikali tuo, kad skautų istoriją, jų veiklą ir vertybes atskleidžia per pašto ženklus. Beveik visos pasaulio šalys per daugiau kaip šimtą skautybės metų išleido pašto ženklų, skirtų skautų veiklai ar judėjimo jubiliejinėms datoms atminti. Šiuo metu pasaulyje jau išleista daugiau kaip 5000 pašto ženklų, susijusių su skautybės istorija ir veikla. Knyga „Skautai. Dievui, Tėvynei, Artimui!“ iliustruota daugiau kaip 1200 skautų tematikos pašto ženklų ir vokų iš daugiau kaip 240 pasaulio šalių ar regionų. Pasaulio šalys daugiausia skautų tematikos pašto ženklų išleido, kai buvo minimi skautybės jubiliejai 1982 metais (skautybės 75 - metis) ir 2007 metais (skautybės 100-metis). 2007 metais skautybė tapo Europos pašto operatorių asociacijos „PostEurop“ pristatomos serijos „Europa“ tema (pašto ženklus išleido 54 šiai tarptautinei organizacijai priklausančios pašto tarnybos).
   Knygoje daug dėmesio skiriama Lietuvos skautų istorijai, kurią iliustruoja ne tik oficialios Lietuvos pašto 1938 ir 2007 metais išleistos pašto ženklų serijos, bet ir neoficialūs karo pabėgėlių stovyklose ar išeivijoje išleisti pašto ženklai. Knygos įžanginiame žodyje skautas vytis prezidentas Valdas Adamkus teigė, jog knyga „Skautai. Dievui, Tėvynei, Artimui!“ „dar kartą paliudija, kaip skautų istorija sutapo su Lietuvos istorija, ir su iškiliausiais, ir su skaudžiausiais jos momentais“.
   Knyga skiriama įvairaus amžiaus žmonėms, ne tik skautams. Dėl iliustracijų gausos pagrindines knygos mintis lengva suvokti ir pradinių klasių mokiniams. Esamiems skautams ji suteiks daug naudingų ir praktinių patarimų, buvusiems – ji primins tą gyvenimo kelią, kuriuo eita su jaunatviška šypsena ir atvira pasauliui širdimi. Lietuvos pašto skyriuose platinama knyga turėtų būti įdomi ir pašto ženklų kolekcininkams. Tai pirmas bandymas Lietuvoje teminę pašto ženklų kolekciją pristatyti knygos pavidalu.

   Lietuvos skautijos nariai jau gali įsigyti naująją knygą LS būstinėse Vilniuje ir Kaune arba užsisakyti adresu skautiska.atributika@gmail.com.

Lietuvos skautijos informacija