Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-01-14

Skautiškų dainų konkurso finalas - PAPILDYTA!

Visa svarbiausia informacija apie skautiškų dainų konkursą "Gražių dainelių daug girdėjau". Ar jau ruošiatės?

Girdit? Jau ataidi... Sausio 21 d. (šeštadienį) Kaune, Kauno arkivyskupijos kurijos salėje (Papilio g. 5) prasidės skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ finalas!

Dalyvauti gali visi LS nariai susmokėję nario mokestį už 2012 metus.

Atrinktus kolektyvus raginame užpildyti registracijos anketą  ir iki sausio 13 d. nusiųsti ją adresu info@skautai.lt

Preliminari renginio programa:

9.00               registracijos pradžia

10.00             konkurso atidarymas, dalyvių pasirodymai

12.45–13.30   pietų pertrauka

13.30             dalyvių pasirodymai

15.00             šokiai ir žaidimai bei konkurse nedalyvaujančių skautų koncertas;

                     Pik-Nik sūrio dešrelių plėšymo čempionatas;

konkurso „Mano vadovas - PATS PATS" nominacijų paskelbimas;

šachmatų turnyro Šiaulių krašto taurei laimėti nugalėtojų paskelbimas;

žygių konkurso „Žygiuoja, žygiuoja skautija“ dalyvių apdovanojimas;

konkurso Pavasario šventei organizuoti - rezultatų paskelbimas.

17.00              rezultatų skelbimas ir konkurso uždarymas.

 

Kviečiame aktyviai steigti savo vienetų (skilties, draugovės ar tunto) prizus konkurso finalininkams.

Dalyvių pasirodymo eilės tvarka:

 1. Kauno kr. Žiežmarių Skirgailos dr. skautų ansamblis
 2. Marijampolės kr. Prienų  Šilo dr. jaun. sk. solistė Aira Radvilavičiūtė
 3. Kauno kr. Ąžuolyno dr. Jaun. skautų ansamblis
 4. Alytaus kr. Pilėnų t. Vinco Krėvės dr.  Skautų duetas
 5. Vilniaus kr. Skaisčio t. Medeinos dr. Bananių sk. skaučių ansamblis
 6. Klaipėdos kr. Švėkšnos Alicijos Rugytės dr. solistė jaun. sk Darija Freitikaitė..
 7. Šiaulių kr. Aitvarų dr. jaun. skautų ansamblis
 8. Alytaus kr. Margirio dr. solistė jaun. sk. Emilija
 9. Marijampolės kr. Prienų  Šilo dr. jaun. sk. ansamblis
 10. Alytaus kr. Gedimino dr. solistas jaun.sk. Audrius Kričena
 11. Vilniaus kr. Kernavės t. Austėjos dr. skaučių ansamblis
 12. Panevėžio kr.  Jurgio Kairio dr. jaun. skaučių duetas
 13. Utenos kr. Svėdasų dr.solistė  skautė Aušrinė Neniškytė
 14. Panevėžio kr. Bakutės dr. sk. ansamblis
 15. Klaipėdos kr. Švėkšnos Alicijos Rugytės dr. sk solistė Ieva. Daučytė
 16. Kauno kr. Dubysos t. Žvėrūnos dr. pat. skaučių ansamblis
 17. Šiaulių kr. solistė sk. Toma Genevičiūtė
 18. Panevėžio kr. Gabijos dr. pat. skautų ansamblis
 19. Utenos kr. Svėdasų skaučių duetas Ugnė Tamulytė ir Jelena Babajan
 20. Marijampolės kr. Prienų  Šilo dr. skautų ansamblis
 21. Kauno kr. Žiežmarių  Skirgailos dr. pat. sk. duetas Goda ir Milda Girsaitės
 22. Panevėžio kr. Algirdo Gustaičio dr. solistė sk. Ieva Šešetaitė
 23. Telšių kr. Rietavo dr. pat. skautų ansamblis
 24. Utenos kr. Svėdasų solistė pat. skautė Samanta Veršelytė
 25. Kauno kr. Santakos t. Kaukų dr. pat. skautų ansamblis
 26. Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. solistė Jolanta Beniušytė
 27. Marijampolės kr.  Mildos dr. vyr. skaučių ansamblis
 28. Utenos kr. Svėdasų  solistė pat. sk. Toma Matulevičiūtė
 29. Kauno kr. Raganos būrelio vyr. skaučių ansamblis
 30. Vilkijos Ąžuolų t. solistė pat. sk. Rasuolė Laurinavičiūtė
 31. Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. skaučių ansamblis
 32. Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. solistė Diana Donauskaitė
 33. Alytaus kr. Pilėnų  t. „Eičiūnų“ dr. sk. ansamblis
 34. Alytaus kr. Pilėnų t. „Eičiūnų“ dr. solistė pat. sk. Akvilė Vervečkaitė
 35. Panevėžio kr. Jurgio Kairio dr. pat. skaučių ansamblis
 36. Marijampolės kr. Kazlų Rūdos K. Griniaus dr. Stumbrų  sk. pat. sk. ansamblis
 37. Šiaulių kr. skautų vadovų ansamblis „Saliutas“
 38. Panevėžio kr. skautų vadovų ansamblis
 39. Alytaus  kr. skautų vadovų ansamblis

Papildoma infomacija el.paštu – programa@skautai.lt

Kaip atvykti:


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

Atvykę autobusus ir mašinas statykite Kauno pilies stovėjimo aiškštelėje arba Rotušės aikštėje. Valgyklos pastate, kuriame yra salė- nėra. Rekomenduojame atsivešti savo sumuštinių ir arbatos, taip pat yra galimybė pavalgyti Kauno senamiestyje esančiose kavinėse.

Iš anksto ačiū renginio draugams ir rėmėjams:

 

           

 

                  

 

           

   

   

   

Panevėžio Rotary klubas, Lietuvos universitetų moterų asociacija, UAB "Veiverių žirgynas", Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius .... ir kt.

 

LS Pirmijos informacija