Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-12-24

Dvasios vadų Kalėdiniai sveikinimai

Nors gimtadienis ir ne jūsų, vis tiek sveikinam sulaukus Jo gimimo.

 

Jėzus gimė ir gyveno galvodamas apie Tave, Jis yra paskyręs Tavo gyvenimui užduotį ir labai rūpinasi, kad Tau sektųsi. Jėzus pirmiausiai turi gimti Tavo širdyje, nes jeigu negims širdyje - negims išviso. Tegul nuolat skamba šv. Jono krikštytojo žodžiai apie Jėzų: „Jis galingesnis už mane - aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio“ (Mk 1,7). Niekada nepamiršk - Tu Jam vienintelis ir nepakartojamas, Jis Tave beprotiškai myli, Jis net numirs vietoj tavęs. Su Jėzaus gimtadieniu!!!

Skautų dvasios vadas s.s. kun. Antanas Mačius

 

Sveiki broliukai ir sesutės,

jau tiek metų yra įprasta Kalėdinė dekoracija - prakartėlė. Jau tiek metų yra aišku, kad ji primena apie eilinį Betliejaus tvartelį, kuriame gimė Jėzus, pasaulio Atpirkėjas. Bet šiemet kažkodėl apie tai galvojant ima ir sudilgčioja širdyje. Ne iš baimės, nes Dievo nebijau, iš nuostabos... Juk mano gyvenimas kartais buna "eilinis tvartelis". Ar jame Jėzus nori užgimti? Taip. Ar aš noriu Jam ten leisti užgimti? Taip. Bet žinote, man vienam apsispręsti nėra drąsu, todėl pabandykime tai padaryti kartu.

Jaukių Šventų Kalėdų mūsų "tvarteliuose".

s.s. kun Vytautas Mazirskas

Alytaus kraštas

 

Mieli broliai ir seses skautybeje,

Artinasi malonių ir stebuklų metas. Nenumaldomai artėja ir gražiausios metų šventės... Dievas išpildo kiekvieno jūsų gyvenime didžiausią troškimą, atsiunčia savo Sūnų, Jėzų Kristų.... Norėtūsi kiekvienam iš Jūsų palinkėti, kad priimtumėte didžiausias Dievo dovana dovanota žmogui, žmonijai - Jo vienatinį, viengimį sūnų Jėzų, kurio gimimą žemėje minime per Kalėdų šventes...

Būkit palaiminti mylinčio Tėvo meile... Gražių Jums švenčių...

br. Tomas OFM

Kauno kraštas

 

Mieli broliukai ir sesutės,

ar girdėjot, ar pajutot! Dievas tapo kūdikiu, žmogumi. Tačiau Jį atpažinti gali tik tas kuris yra paprastas kaip žolė, nuolankus kaip avis, mylintis kaip piemuo.

Per visus ateinančius metus linkiu neprarasti budrumo, kad išmintį ir tiesą atrastume paprastume.

Ramaus ir gilaus Jėzaus gimtadienio.

Sktn. s. v. kun. Vilius Viktoravičius

Klaipėdos kraštas

 

Kalėdos... Kaip nekantriai laukiu Kūdikėlio. Koks būsiu laimingas Betliejuje! Nujaučiu, kad pratrūksiu neribotu džiaugsmu. Ak! Su juo irgi noriu gimti iš naujo...

Gerumu ir meile vienas kitam spindinčių Šv. Kalėdų.

Sktn. kun. Vidmantas Striokas

Marijampolės kraštas

 

Viešpatie Jėzau, tu šlovingai ateisi,
pažvelk į mūsų menkumą ir padaryk mus vertus savo dovanų:)
 Sveikinu su Šv. Kalėdomis. Te niekada nebūna vėlu pažvelgti į Viešpaties dovanas.

s.s. kun. Arūnas Jankauskis

Šiaulių kraštas

 

Mielas broli sese, mielas skaute, laikas bėga, kaip vanduo sriaunioje upėje. Akimirka ir tu jau jo nebepagausi. Taip atlekia ir Kalėdos, ir prabėga jos nepastebimai, jei tai akimirkai nesiruošiame. Išgyvenome Advento laiką, apmastėme Jėzaus Kristaus mums duotą naują viltį, naujus troškimus. Šiandien susėdę prie Kūčių stalo, gal būt šiek tiek „sumišę“ (Lk 1, 29), kaip ir Marija, gal būt šiek tiek sukrėsta (Jn 12, 27) širdimi, kaip ir Kristus prieš savo kančią, tačiau su viltimi ir troškimu pagauti Dievo Meilę, ir sustabdyti save gyvenimo laike ir atiduoti savo valią į Jo valią.

Linkėdamas Šv. Kalėdų trokštu, kad tu- žmogau, pagavęs Dievo Meilę galėtum nusišypoti, padėkoti, apkabinti visus tau brangius žmones. Laisva širdimi, be gyvenimo blogybių, priimk Dievo Tau dovanotą Ramybę.

kun. Kazys Žutautas

Tauragės kraštas 

 

Mieli broliai ir sesės,

su šventom Kalėdom ir prasmingų gerų Naujųjų Metų. Tegul Jėzaus Kristaus gimimas atneša į kiekvieno namus tikrą džiaugsmą, šilumą ir šviesą, kuriuos stenkimės nešti per visą dovanotą mums laiką visur, kur būsime. Teišlieka kiekviename užsižiebusi Viltis, Tikėjimas bei Meilė. Gražių švenčių :)!

kun. Nerijus Grigaliūnas

Vilniaus kraštas