Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-12-13

Betliejaus taikos ugnies kelionė Lietuvoje

Iš rankų į rankas, per visą pasaulį, perduodama ugnis neša viltį ir taiką. Akcijos tikslas - pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms.

Betliejaus taikos ugnis - tai žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Simboline žvakės liepsna siekiama įžiebti taiką ir ramybę pirmiausia mūsų visų širdyse, skleidžiant ją savo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje.

BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES AKCIJOS RENGINIAI

Gruodžio 16 d. 10 val. Lietuvos – Lenkijos pasienyje įvyks iškilminga ugnies perdavimo ceremonija.

Gruodžio 16 d. 19 val. Vilniuje, šv. Kazimiero bažnyčioje vyks ekumeninės pamaldos, kurių metu bus uždegama didžioji žvakė. Po jų skautai dalins Taikos ugnelę, kuria kviesime pasidalinti ir su kitais. Galintys ir norintys giedoti pamaldų metu esate labai laukiami.

Gruodžio 17 d. Taikos ugnis bus vežama traukiniais Vilnius - Klaipėda ir Vilnius – Turmantas per visą Lietuvą ir dalijama stotelėse. Traukinio vagonas, kuriame vežama ugnis, bus pažymėtas specialia akcijos atributika.

Lietuvos skautiškų organizacijų Betliejaus taikos nešėjai kviečia prisijungti prie taikos ir vilties skleidimo mūsų šalyje bei pasaulyje ir dalyvauti akcijos renginiuose.

Kaune             

Gruodžio 21 d.

Veterinarijos akademijos centriniuose rūmuose (Tilžės g. 18)  nuo 12 iki 13 val.

Gruodžio 22 d.  

LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus 9) nuo 12 iki 13 val.


Gruodžio 23 d.

Kauno klinikų šv. Luko koplyčioje (Eivenių g. 2) 15 val. (po šv. Mišių)

Vilniuje


Gruodžio 20 d.

Onkologijos klinikos koplyčia14 val

Šv. Juozapo bažnyčia 19 val.

Gruodžio 21 d.

Šv. Mikalojaus bažnyčia 18 val.

Gruodžio 22 d.

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 18 val.

Gruodžio 23 d.

Visų Šventųjų bažnyčia 18 val.

Klaipėdoje    

Gruodžio 18 d.

Marijos Taikos karalienės bažnyčia 10 val. ir 12 val.

Kristaus Karaliaus bažnyčia 10.30val.

Šv. Kaziemiero bažnyčia

Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija 11 val. ir 13 val.

Šiauliuose

Gruodžio 17 d.

Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedra 18val.

Panevėžyje

Gruodžio 18 d.

Kristaus Karaliaus Katedra 9-12 val.

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 9-12 val.

Švč. Trejybės bažnyčia 9-12 val.

Marijonų bažnyčia 9-11 val.

JPS informacija

P.S. Jei turite papildymų, siųskite el.paštu-programa@skautai.lt