Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-11-24

Pirmas Advento sekmadienis

Malda uždegant pirmąją advento vainiko žvakę

Vainikas su keturiomis žvakėmis - tai Advento simbolis. Evangelijos įkvėpta, Bažnyčia su degančiais žiburiais budi ir laukia Viešpaties atėjimo. Adventas – trumpiausių metų dienų ir ilgiausių naktų metas. Melskime dangaus Tėvą, kad Jis palaimintų mūsų Advento vainiką ir  pastangas parengti savo širdis Jo Sūnaus atėjimui.

 

Pirmasis advento sekmadienis – Pranašo (Vilties) sekmadienis


  Žegnojamės: Ateik, Viešpatie, apšviesk mūsų gyvenimą, sustiprink mūsų viltį. Ateik, Viešpatie.

 

Iš pranašo Izaijo knygos:

„Aš buvau pasirengęs atsakyti tiems,

kurie manęs neklausė,

leistis surandamas tų, kurie manęs neieškojo.

Tautai, kuri nesišaukė manojo vardo,

tolydžio kartojau: ‚Aš čia! Aš čia!‘

Kas tik krašte laimės sau norės,

palaimos Dievo, kurio vardas ‚Amen‘, sau linkės,

kas tik krašte priesaiką duos,

Dievu, kurio vardas ‚Amen‘, prisieks,

nes praeities sielvartai yra užmiršti, prapuolę man iš akių.

Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę.

O to, kas buvo, niekas neatsimins,

nei į galvą niekam nebeateis.

Ganysis vilkas draug su ėriuku,

liūtas šiaudus šlėmš kaip jautis,

Nebebus užgavimo nei niokojimo

visame mano šventajame kalne“, – sako VIEŠPATS.

 

Melskimės.

O, vilties Dieve, Emanueli, Dieve su mumis,

Čia esame, kad kartu melstume:

Uždek savo šviesą mūsų širdyse.

Padėk mums pasiruošti tai dienai ir valandai, kai Tu sugrįši pas mus.

Duok mums savo gyvenimą ir padėk mums gyventi su Tavimi ir Tavyje.

Pakeisk mus Šventosios Dvasios galia, kad ši mūsų malda ir šis pasirengimo laikotarpis padėtų dar labiau tikėti ir būti tikriems, jog Tu esi ir busi per amžius.

Amen.

 

Žegnojamės: Tepalaimina ir tesaugo mus budinčius Dievas: Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen.