Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-11-23

Dievo gimimas žmogumi - stebuklas, prilygstantis Pasaulio sutvėrimui

Kelios skautų dvasios vado kunigo ir brolio Antano Mačiaus mintys apie Adventą.

Tik kelios dienos ir visa katalikų bažnyčia pradės gyventi laukimu. Prasidės 4 savaites truksiantis Adventas. Apmąstymams ir laukimui skirtą advento rimtį seniai užgožia margaspalvė ir triukšminga metų pabaigos mugė, įtraukianti kiekvieną, kuris peržengia prekybos centro slenkstį. Todėl neatsitiktinai kalbinu skautų dvasios vadą kun. Antaną Mačių,kuris dažnai pirmąjį advento sekmadienį vietoj tradicinio pamokslo žmonėms dėsto tikruosius gyvenimo pamokymus: kas yra pasninkas, kam skirta Kūčių vakarienė ir ką žmogui reiškia Dievo sūnaus gimimas.

 „Adventas yra Kristaus laukimas“,- sako brolis Antanas. Tai toks laukimas, kaip kad laukiame sugrįžtant mylimo, brangaus žmogaus, kurio seniai nematėm. Tada niekas nerūpi - nelabai norisi valgyti, neskubame eiti į pasilinksminimų vakarus, neįdomios tampa televizijos laidos. Laukiame susitikimo.

 „Visi advento laikotarpio sekmadienių skaitiniai liepia su džiaugsmu atsiversti. Jonas Krikštytojas prie Jordano upės sako, kad reikia keisti savo gyvenimą. Jei turi dvejus marškinius, vienus atiduok tam, kuris neturi. Muitininkams liepia būti sąžiningiems – neimti daugiau nei reikia. Kareivius jis moko mylėti žmones: neskriausti jų ir nenaudoti be reikalo jėgos ar ginklo“,- pasakoja brolis Antanas, ragindamas advento metu atidžiau pažvelgti į save, įvertinti tai, kuo esame turtingi ir pasvarstyti, ar viską gerai darome.

 Jei turime daug priešų, jei su visais pykstamės, jei aplink matome tik blogus žmones – gal ir patys nesame labai geri? Mažiau dėmesio skirdami pramogoms ir televizoriui, surastume laiko pavaikščioti gamtoje ir paprašyti, kad Dievas parodytų, ko mums trūksta. „Ir Dievas parodo – mes pradedame taisytis. Svarbu, kad norime pasikeisti. Juk stodami prieš Dievo teismą, būsime vertinami ne pagal tai, kuo buvome ir ką padarėme, bet pagal tai, ką norėjome padaryti, kuo norėjome tapti“,- sako skautų dvasios vadas.

 Brolis Antanas sako, kad kiekvienas skautas prieš Kalėdas turi puikią progą pasitaisyti ir tapti taikos ir ramybės, susitaikymo ir vilties nešėju aplink save esantiems, dalyvaudamas Betliejaus taikos ugnies akcijoje. Betliejaus taikos ugnis – žmonijos vienybės, draugystės ir taikos simbolis. Ši liepsnos kelionė visam pasauliui skleidžia žinią apie Jėzų. Savo dvasia ji drąsina žmones geriems darbams, įkvepia viltį, drąsą ir vienybę.

 „Dabar kasdien per visas reklamas girdime, kad artėja didžiausia metų šventė – dovanos, nykštukai, burtai, stebuklai... O vis dėlto Kalėdos – tai ne dovanos ir ne nuolaidos, o Jėzaus gimimo diena. To, kuris atėjo mūsų išgelbėti, atidaryti mums vartus į dangų, parodyti pavyzdį, koks yra Dievas ir koks turi būti žmogus. Jėzus yra mūsų mokytojas, visais atžvilgiais pakeitęs žmogaus gyvenimą. Ir visas šventės spindėjimas, šurmulys ir linksmybės – tik dėl to, kad Dievas atėjo į mūsų tarpą“,- užtikrino skautų dvasios vadas kun. Antanas, linkintis visiems krikščionims katalikams Šv. Kalėdų rytą patirti tikrą, tobulą džiaugsmą.

 

Br. Antaną kalbino Jaunimo programos skyriaus vedėja- s. Benita