Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-11-22

BTU giesmių repeticija

Betliejaus Taikos Ugnies giesmių repeticija. Ypatingai yra kviečiami ir raginami dalyvauti dainuojantys skautai.

Lapkričio 30d. (trečiadienį) 20 val. šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniuje, vyks Betliejaus Taikos Ugnies giesmių repeticija- pasiruošimas gruodžio 16 arba 17 d. pamaldoms. Ypatingai yra kviečiami ir raginami dalyvauti dainuojantys skautai.

Juk smagu susipažinti su kitų organizacijų broliais ir sesėmis, kurie taip pat ruošiasi Ugnelės sutikimui!

Taigi, minėtą dieną 20 val. reikia laukti prie bažnyčios vartų ir turėti instrumentą, kuriuo groji.