Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-11-21

„Būk pokyčiu, kurį nori matyti pasaulyje“ M. Ghandi

Ar žinai geresnę demokratijos mokyklą už skautus?

Praėjusią savaitę su keliais broliais ir sesėmis šnekėjomės, kad Lietuvos skautija – viena iš demokratiškiausių jaunimo organizacijų. Kur dar galėtum rasti tokią požiūrių ir patirčių įvairovę? Dauguma didžiausių problemų kyla stengiantis  atsižvelgti į kiekvieno nuomonę ir ieškant kompromisų. Būtų žymiai paprasčiau gyventi, jei turėtume autoritarinį vadovą, kuris trenktų kumščiu į stalą ir visiems būtų aišku: kaip vadas pasakė, taip ir bus.

Lietuvos skautijos strategijoje pirmu numeriu švyti vertybių tema, tad kartais prieš miegą pamąstau: kokios vertybės svarbiausios man, kaip skautei? Demokratija tikrai yra viena iš jų.

Kai penkiolikos pradėjome lankytis tunto vadovų sueigose, su bendraamžėmis sesėmis kurį laiką tik klausydavome išsižiojusios, ką šneka vyresni ir bijodavome bet kokį žodį ištarti. Todėl iki šiol labai gerai prisimenu, kai per vieną vadovų susibūrimą iš brolio Antano išgirdau klausimą: „Jore, ką tu apie tai galvoji?“ Varge vargeli, čia tai papuoliau... Kas bus, jei pasakysiu nesąmonę? O jei būsiu vienintėlė taip mąstanti? Susimauti prieš tiek vyčių ir vyr. skaučių (o Kernavės tunte jų būna tikrai daug) būtų labai blogai. Iš tunto gal neišmestų, bet kad gyvenime rimtai nebežiūrėtų – tai jau tikrai.

Nepamenu, ką tada pasakiau, bet visai gerai gavosi. Visi rimtai išklausė, galvom palinksėjo, ir tada mano galvoj įsižiebė lemputė: šitiems žmonėms ne tik įdomu, ką aš noriu pasakyti, bet jie dar ir gerbia mano nuomonę, nesvarbu kokia jinai bebūtų.  Tai buvo viena pirmųjų rimtų skautiškų demokratijos pamokų.

Bet demokratija nėra tik galimybė išsakyti savo nuomonę. Tai ir kito nuomonės, kad ir kokia ji skirtinga bebūtų išklausymas ir gerbimas. Atsakomybės prisiėmimas ir dalyvavimas sprendimų priėmime. Atėjimas į sueigą, nuvažiavimas į suvažiavimą, pasiūlymo Tarybai teikimas. Bandymas žvelgti plačiau – išėjimas iš kiemo, kuriame užaugai ir užlipimas ant kalno, nuo kurio matosi platesni, dar nežinomi horizontai. Pastebėjimas ir padrąsinimas tų, kurie užgožiami kitų garsiai reiškiamų nuomonių. Bendrų sąlyčio taškų radimas ir gebėjimas susitarti. Organizacijos tapimas bendru visų reikalu, kai kiekvienas savo darbais ir mintimis prisideda prie to, kad veikla būtų kokybiškesnė.

Ar pastebėjai, kad skautatinklis irgi stengiasi būti demokratišku? Čia kiekvienas gali ateiti ir dalyvauti: rašyti straipsnius, siūlyti idėjas, kurti savo projektus, komentuoti, balsuoti už mėnesio iššūkių laimėtojus. Vienas iš gražiausių pavyzdžių, kaip galima panaudoti skautatinklį bendraminčių radimui yra sesės Austėjos ir brolio Luko pradėta organizuoti patyrusių skautų sueiga. Juk viskas prasidėjo nuo diskusijos vyšnių soduose. Kiek daug galima nuveikti kartu!

Man visai patiko anos savaitės eksperimentas – bandymas padaryti pirmadienines skautatinklio naujienas naudingas skiltininkams ir vadovams. Todėl šiandien dalinuosi penkiais patarimais demokratijai skiltyje stiprinti:

1)      Kiekvienas skilties narys turėtų prisidėti prie veiklos plano sudarymo, o skiltys – įtrauktos į draugovės veiklų planavimą. Tas pats galioja visiems vienete priimamiems sprendimams.

2)      Iškilus ginčui, kiekviena pusė turėtų gauti galimybę išsakyti savo nuomonę, o galutinis sprendimas priimamas balsuojant.

3)      Susikurkite skilties taisykles ir susitarkite, kas laukia jų nesilaikančių. Skauto žodžio turėtų užtekti, bet galima taisykles patvirtinti ir parašais.

4)      Patyrusių skautų skiltis gali mokytis diskutuoti žaisdami debatus. Sugalvokite temą (pavyzdžiui: „Broliams ir sesėms programa turėtų vykti atskirai“). Išsirinkite teisėjus ir susitarkite dėl taisyklių – kokia eilės tvarka bus kalbama, kiek laiko turėsite pasisakymams (siūlau rinktis 3 – 5 min) ir kt. Pasidalinkite į dvi komandas (po 3 skautus) ir išsitraukite burtus, kurie bus „už“, o kurie „prieš“. Tegul laimi geriausieji!

5)      Išsirinkite problemą ir išnagrinėkite ją. Kodėl tokia problema atsirado? Kokie galėtų būti skirtingi požiūriai į ją? O kokiais 50 skirtingų būdų būtų galima ją išspręsti? Kuriuos iš sprendimo būdų galėtumėte įgyvendinti savo skiltyje, o kuriems reikėtų platesnio žmonių rato? Kaip galėtumėte juos įtraukti?

 

Pabaigai norėčiau priminti apie skautatinklio gyvenimo aktualijas. Skautatinklio iššūkio konkursas labai laukia jūsų pasakojimų apie geruosius darbelius. Taip pat artėja diena, kai reikės paskelbti naują mėnesio skautą. Dar yra laiko pasirodyti aktyviausiais ir skautiškiausiais!

Skautatinklio komandos vardu,

sesė Jorė