Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-10-21

Žygio konkursą prisiminus

Sveikinimai žygio konkurso "Žygiuoja, žygiuoja skautija" nugalėtojams

Baigėsi vasara, įpusėjo ruduo- jis paskelbė žygių konkurso „Žygiuoja, žygiuoja skautija“ pabaigą.

Dėkojame visiems broliams ir sesėms, kurie nepatingėjo aprašyti savo žygių, kaip susikrovę kuprines ir užsimetę jas ant pečių klaidžiojo po Lietuvos miškus ir laukus, miestelius ir kaimus, ieškojo partizanų bunkerių ar jų kapų, lankė etnorgafinius kaimus, darė geruosius darbelius, kūreno skautiškus laužus ir traukė dainas.

Visi žygio konkurso dalyviai buvo vertinami savo amžiaus grupėse: skautai (11-14 metų), patyrę skautai (14-18 metų) ir vyresnieji skautai (18-25 metai). 

Skautų amžiaus grupėje (11-14 metų) nugalėtojais tapo Marijampolės krašto Kazlų Rūdos K. Griniaus draugovės broliai. Suradę Tauro apylinkės partizanų himną, maldą, ištraukų iš dienoraščių. Patyrusių skautų amžiaus grupėje (14-18 metų) nugalėtojais tavo Marijampolės krašto patyrę skautai, nuėję ilgiausią žygį iš visų žygio konkursę dalyvavusių. Vyresniųjų skautų amžiaus grupėje (18-25 metai) nugalėjo Vilniaus „Jorės“ ir „Laumės“ vyr.skaučių būrelių skautės, išvykę į žygį, toliausiai nuo savo gyvenamosios vietos.

Spec. prizu apdovanotos Kazlų Rūdos K. Griniaus draugovės sesės, o paguodos prizą gaus Vilniaus krašto Skaisčio tunto Medeinos draugovės sesės.

Visi žygio konkurso „Žygiuoja, žygiuoja skautija“ dalyviai bus apdovanoti dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ finalo metu.

JPS informacija