Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-10-15

Rikiuotės konkursas

Pilietinės gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos organizuoja rikiuotės konkursą, kuris skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti ir bus organizuojamas viename iš karinių dalinių.

RIKIUOTĖS KONKURSAS

 Skautai ir patyrę skautai! Jums ir tik jums!

 

  • Tu nori iš arti pamatyti, kaip atrodo karinis dalinys?
  • Tu nori akies krašteliu pažvelgti, kaip gyvena Lietuvos kariai?
  • Tu puikiai žinia rikiuotės komandas ir moki raportuoti?
  • Tu nori save parodyti ir į kitus pasižiūrėti?

Tu gali tapti pavyzdžiu ne tik savo krašto bet ir visos Lietuvos skautijos skautams!

Pilietinės gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos organizuoja rikiuotės konkursą (5-12 klasių mokiniams), kuris skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti ir bus organizuojamas viename iš karinių dalinių.

Nepraleisk puikios progos atstovauti savo organizaciją, griebk brolį ir sesę už parankės, sudaryk 16 skautų būrį, susirask 1 kapitoną ir 1 viso būrio vadovą ir PIRMYN! Juk rikiuotė- dalis Tavo skautiško gyvenimo.

                       Iki spalio 25 d. 18 skautų sąrašą siųsk el.paštu programa@skautai.lt.

 

Smulkenė info:

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą.

2. Skatinti jaunuolių sveikatingumą ir sportinį darbą bendrojo lavinimo mokyklose.

2. Populiarinti Lietuvos kariuomenę, karinę tarnybą ir supažindinti su galimybėmis pasirengti šalies gynybai.

3.Padėti prasmingai leisti mokinių laisvalaikį, ugdyti bendruomeninį aktyvumą.

 II. VADOVAVIMAS

 4. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras (toliau – LMSSC) ir Pilietinės gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – PGC prie KAM).

5. Konkursą vykdo patvirtinta teisėjų kolegija.

 III. DALYVIAI

 6. Konkurse gali dalyvauti 5–12 klasių mokinių komandos.

  7. Komandą sudaro 16 mokinių, 1 komandos kapitonas ir 1 komandos vadovas.

8. Mergaičių ir berniukų skaičius būryje neribojamas.

9. Dalyvių apranga – vienoda ir tvarkinga.

 IV. VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA

 10. Konkursas vyks 2011 m. lapkričio 17 d., Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r.(MPB „Geležinio Vilko“ Algirdo MPB salė).

11. Dalyvių atvykimas iki 10 val., registracija iki 10.30 val.

 V. BŪRIO PASIRODYMAS

                      12. Rikiuotėje po du.

                     12.1. Būrys atžygiuoja su skanduote.

                     12.2. Komandos kapitono raportas.

                     12.3. Komisijos pirmininko pasisveikinimas.

                     12.4. Būrys atlieka rikiuotės veiksmus vietoje.

                     12.5. Būrys atlieka rikiuotės veiksmus žygiuojant.

                     12.6. Būrys žygiuoja su daina.

                     12.7. Komisija įvertina būrio pasirodymą.

                     13. Būrys išžygiuoja iš pasirodymo vietos.

 VI. PRIVALOMI RIKIUOTĖS ELEMENTAI

                      14. Rikiuotės elementai vietoje:

                     14.1. „Vietoje – MARŠ“;

                     14.2. „Būry – STOK“;

                     14.3. „Deši–NĖN“;

                     14.4. „Kai–RĖN“;

                     14.5. „Į eilę po vieną – RIKIUOK“;

                     14.6. „Ap-LINK“;

                     14.7. „LYGIUOT“;

                     14.8. „RAMIAI“;

                     14.9. „LAISVAI“;

                     14.10. „Po du – RIKIUOK“;

                     14.11. „IŠSISKAIČIUOK“.

                     15. Rikiuotės veiksmai gali būti atliekami po kelis kartus ir laisvai pasirinkta tvarka.

                     16. Rikiuotės veiksmai žygiuojant:

                     16.1. „ŽENGTE – MARŠ“;

                     16.2 „Vietoje žengte – MARŠ“;

                     16.3. „Būry – STOK“;

                     16.4. „Pirmyn – MARŠ“;

                     16.5. „Būry, dešinėn (kairėn) – MARŠ“;

                     16.6. „Būry, pagarba deši–NĖN „kai–RĖN“;

                     16.7. „PAGERBTA“.

17 Rikiuotės elementai gali būti atliekami po kelis kartus ir laisvai pasirinkta tvarka.

 VII. KOMANDOS KAPITONO RAPORTAS

 18. Komandos kapitono raportas vertinimo komisijos pirmininkui: „Tamsta pirmininke, N mokyklos komanda būrių rikiuotės konkursui išrikiuota. Komandos kapitonas – (sako savo vardą)“.

 VIII. KOMISIJOS PIRMININKO PASISVEIKINIMAS

 19. Komisijos pirmininkas: „Sveiki mokiniai“. Būrys atsako „Sveiks tamsta“.

 IX. KOMANDŲ VERTINIMAS

 20. Vertinimo kriterijai:

20.1. Komandos kapitono vadovavimas.

20.2. Privalomų rikiuotės elementų atlikimas vietoje ir judesyje.

20.3. Daina.

20.4. Skanduotė.

20.5. Aprangos vienodumas ir tvarkingumas.

20.6. Bendras estetinis vaizdas.

21. Kiekvienas rikiuotės elementas vertinamas 10 balų sistema.

22. Už rikiuotės elementus žygiuojant komandai skiriami papildomi baldai.

23. Nugalėtojai nustatomi sudėjus vertinimo balus. Laimi komanda, surinkusi daugiausia balų.

24. Jeigu keli būriai surinko po lygiai balų, pirmenybė teikiama komandai, surinkusiai daugiausiai dešimtukų. Sutapus ir šiam rodikliui, laimi komanda, surinkusi daugiau aukštesnių balų.

 X. APDOVANOJIMAI

 25. Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis, diplomais ir atminimo dovanomis.