Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-10-13

Naujas projektas Žemaitijoje

Ar girdėjote, kad nuo šių metų spalio mėnesio Lietuvos skautija pradeda įgyvendinti dar vieną projektą? Tai - „Regioninio taptumo stiprinimo“ projektas skirtas mūsų sesėms ir broliams iš Žemaitijos krašto.

Ar girdėjote, kad nuo šių metų spalio mėnesio Lietuvos skautija pradeda įgyvendinti dar vieną projektą? Tai - „Regioninio taptumo stiprinimo“ projektas skirtas mūsų sesėms ir broliams iš Žemaitijos krašto.

Projekte dalyvauja 16 skautų vienetų iš įvairių Žemaitijos miestų ir miestelių mokyklų. Šio projekto tikslas – sustiprinti savo krašto regioninį taptumą, t.y. giliau pažinti krašto istorinę raidą, etnokultūrinį paveldą (papročius, dainas, buitį ir t.t.), kultūros paveldą. Suvokti gimtojo krašto išskirtinumą, sustiprinti tautinį sąmoningumą, pagarbą savo kraštui, kultūrai bei ir ugdyti toleranciją kitiems. Mūsų sesės ir broliai 8 mėnesius skautaus ir gilins žinias apie savo gimtuosius miestus/miestelius, kraštą: mokysis istorijos ir žais simuliacinius žaidimus, švęs šventes, eis į pažintinius žygius, kuriuose aplankys svarbias kraštui vietas, išmoks ir sužinos naujų dalykų susijusių su krašto kultūra. Taip pat mokysis savo kraštui būdingų liaudies dainų ir papročių, bendraus su įdomiais krašto žmonėmis bei aktyviai dalyvaus vietos bendruomeniniame gyvenime.

Šio projekto veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.