Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-10-05

Išėjo namo

Spalio 5 dienos ryte dėl netikėtai užklupusios ligos netekome puikaus ir visų mylimo brolio, Kernavės tunto patyrusio skauto Igno Penkausko.

Spalio 5 dienos ryte dėl netikėtai užklupusios ligos netekome puikaus ir visų mylimo brolio, Kernavės tunto patyrusio skauto Igno Penkausko.

Lietuvos skautijos vadovybė reiškia nuoširdžią užuojautą brolio Igno šeimai ir Vilniaus krašto skautams.

Broliai ir sesės, kviečiame nurimti ir uždegti žvakę už brolį Igną, o liepsnos apšviestiems, ne tik mintimis, bet ir širdimi pabūti su mirusiojo artimaisiais.