Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-09-24

N-18 (Tik suaugusiems!) Ką kraštų seniūnai veikia savaitgaliais?!

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 24 d., Kauno skautų name nuo pat ankstaus ryto vyko ypatinga, tik suaugusiems skirta programa!

  Praeitą šeštadienį, rugsėjo 24 d., Kauno skautų name  nuo pat ankstaus ryto vyko ypatinga, tik suaugusiems skirta programa!

  Lietuvos skautijos kraštų vadovai ir pirmijos nariai susirinko į kasmetinę kraštų seniūnų sueigą, kurios tema šiemet buvo skirta tik suaugusiųjų reikalams. Kitaip sakant, buvo svarstomi ir planuojami suaugusiųjų išteklių vadybos reikalai.

Idėja rimčiau padirbėti su kraštų atstovais ties suaugusiųjų klausimais kilo dar gegužės mėnesį, kai Lietuvoje lankėsi WOSM Europos regiono komiteto narys Andrea Demarmels, kuris komitete rūpinasi Lietuvos skautijos reikalais. Išgirdęs mūsų poreikį tobulinti suaugusiųjų išteklių vadybą, Europos regionas pasiūlė savo specialią profesionalų pagalbą. Taigi, be visų mūsiškių, šioje sueigoje buvo dar ir vienas suomis – brolis Jukka Tulivuori. Brolis Jukka yra WOSM  Europos regiono savanoris, skautas – konsultantas, kuris atvyko į Lietuvą vos vienai dienai, kad padėtų mums susivokti kaip toliau turėtume dirbti su suaugusiais žmonėmis skautijoje.

  • Kaip priimti naują vadovą į skautiškas pareigas?
  • Ko nori skautijoje suaugęs žmogus?
  • Kaip padėti skautų vadovui jausti skautavimo džiaugsmą?
  • Kaip sugaudyti savo draugoves paliekančius studentus?
  • Kaip užtikrinti sklandų skautiškų pareigų perdavimą?

   Šiuos ir kitus reikšmingus klausimus, susijusius su suaugusių žmonių vadyba, svarstė sueigos dalyviai. Brolis Jukka  sueigos metu seniūnams pristatė PSJO suaugusiųjų vadybos modelį, dalinosi  skautiška patirtimi iš Suomijos ir aiškino, kokie dalykai yra svarbūs, norint sėkmingai pritraukti ir palaikyti suaugusius vadovus skautiškuose darbuose. Be to, mūsų broliui buvo labai smagu girdėti, kad jo Tėvynę lietuviškai vadiname ne „Finland“  ar „Finlandija“, o „Suomija“ – beveik taip pat, kaip suomiškai.

 Visą dieną seniūnai diskutavo  grupėse ir dirbo bendrai, svarstydami, ką reikėtų nuveikti, kad suaugusiems žmonėms organizacijoje būtų geriau. Buvo smagu matyti, kaip aktyviai visi sueigos dalyviai įsitraukė į darbą, kaip netilo pasiūlymai ir pastabos, tai patvirtina, kokia svarbi visiems buvo sueigos tema.

  Visi žinome, kaip norisi šeštadienio rytą ilgiau pamiegoti, pailsėti po savaitės darbų ir niekur neskubėti.  Labai Ačiū visiems broliams ir sesėms, paaukojusiems šiuos šeštadienio malonumus vardan skautiškų reikalų, skyrusiems savo laiko ir jėgų šiai seniūnų sueigai. Sueigos metu iš tikrųjų buvo įvardinta daug labai gerų pasiūlymų ir iškelta konkrečių uždavinių, kurių dabar reikia siekti. Artimiausiu metu kraštų seniūnus pasieks apibendrinta sueigos medžiaga, kurioje numatyti konkretūs pasiūlymai seniūnams ir pirmijai, ką ir kaip artimiausiu metu reikėtų veikti su mūsų suaugusiais skautininkais, pagalbininkais ir kitais savanoriais.

  Dabar svarbiausia, kad sueigos metu suformuluoti pasiūlymai neliktų tik kalbomis, o virstų realiais darbais kiekviename skautiškame vienete.  Tuo pasirūpinti yra pasiruošusi suaugusiųjų skyriaus vėdėja sesė Vilma Staugaitienė, kuri jau pasiraitojusi rankoves buria kraštų seniūnus ir kitus vadovus bendram darbui.

 

 

Pabaigai visų dėmesiui dar pridedu sesių Gretos ir Jorės, bei brolio Dainiaus dar praeitais metais Klaipėdoje sudarytas „špargalkes“ apie tai „Kaip padėti vadovams dirbti?“. Jei dar nematėt – gera proga susipažinti ir pabandyti pritaikyti šiuos pasiūlymus savo krašte ar tunte.

 

Į pagalbą vadovui: pritraukimas

 

Į pagalbą vadovui 2: vadovų palaikymas

 

Į pagalbą vadovui 3: vadovų skatinimo priemonės

  Visiems vienetų vadovams ar šiaip susidomėjusiems tuo, kas buvo svarstoma sueigoje dar siūlau pasiskaityti šiuos trumpus pranešimus iš PSJO svetainės anglų kalba:

Apie rūpestį vadovais stovykloje

Apie vyresniuosius skautus ir vadovų ruošimą 

Apie įvairovę pritraukiant savanorius 

Neoficiali Pirmijos informacija

"Mes dar galim!":)