Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-09-09

Lietuvos skautijos vadovų sąskrydį 2011 prisiminus

2011 m. rugpjūčio 26-28 d. Kelmės raj. kaimo turizmo sodyboje „Miego klinika“ vyko Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis.

2011 m. rugpjūčio 26-28 d. Kelmės raj. kaimo turizmo sodyboje „Miego klinika“ vyko Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis.

Vadovai susirinkę iš visos Lietuvos, penktadienio vakarą skyrė poilsiui ir bendravimui – vyko skautiškas protų mūšis, vakare visi galėjo atsipalaiduoti pirtyje. Tuo metu Lietuvos skautijos taryba susirinko į posėdį, kurio metu aptarti einamieji organizacijos klausimai, Lelijos ir Inkaro ordinų suteikimas, dalyvavimas LiJOT asamblėjoje, šių metų atliktų vizitų į kraštus ataskaitos ir kt.

 

Šeštadienio rytas prasidėjo atidarymo rikiuote, kurioje sveikinimo žodį tarė sąskrydžio viršininkas, vyriausiasis skautininkas Tomas Rakovas, o komendantas sk. v. gilv. Saulius Arlauskas išdėstė elgesio ir tvarkos taisykles.

 

Pagrindinė sąskrydžio programa prasidėjo 2013 m. Jubiliejinės stovyklos pristatymu. Visi susirinkę turėjo galimybę diskusijomis prisidėti prie stovyklos koncepcijos rėmų. Taip pat buvo pristatytas preliminarus stovyklos štabas.

Vėliau veiksmas persikėlė į „skautiškų bėdų turgų“, kur vadovai susiskirstę grupėmis diskutavo, kėlė aktualias problemas, o po to bandė jas parduoti ir ieškoti sprendimų.

Po pietų programa pasidalino pagal interesų grupes – vyko TAPK programos vykdytojų susitikimas, vyresniųjų skautų diskusija ir  vertybių teatras, kuriame vadovai  dalinosi patirtimi apie skautiškų vertybių suvokimą ir būdus, kaip jų laikytis.

 

Visą šeštadienį  sąskrydyje svečiavosi Nacionalinis kraujo centras. Net 24 vadovai atliko gerąjį darbą ir davė kraujo, o centro darbuotojai džiaugėsi šviesiais ir entuziastingais donorais.

 

Vakarop sąskrydžio dalyvių iniciatyva vyko diskusija dėl pilko ir žalio kaklaraiščių dvilypumo, nurodant iš principo to paties amžiaus ir funkcijų skautus. Vieningai nuspręsta vadovų suvažiavimui teikti pasiūlymą dėl pilko kaklaraiščio panaikinimo.

Tarybos sprendimu, šio sąskrydžio metu, paskautininko laipsniai suteikti: Urtei Penkauskaitei (Vilniaus kraštas), Jūratei Jonytei (Vilniaus kraštas), Birutei Taraskevičiūtei (Jūrų skautų konferencija), Aistei Praškevičiūtei (Kauno kraštas) ir Julijai Bytautaitei (Telšių kraštas). Sutemus šios sesės davė įžodžius. Hip valio sužaliavusiems!  Taip pat buvo suteikti keturi skautininko laipsniai: Daliai Autukienei (Kauno kraštas), Aušrai Kavaliauskienei (Kauno kraštas), Emilijai Karoblytei (Šiaulių kraštas).

 

Sekmadienis prasidėjo Šventomis Mišiomis, vėliau ir sveikinimais bei ordinų teikimais. Sąskrydžio metu vykusiame Tarybos posėdyje apdovanojimai ir ordinai buvo suteikti šiems vadovams:

Lelijos ordinas: Irena Valatkevičienė, Laura Jankauskaitė-Jurevičienė, Saulius Jurevičius, Erika Vaidelienė, Vaida Andrulevičiūtė, Gražina Kačergytė, Benita Mincevičiūtė, Živilė Kubilienė, Jūratė Gelžinienė, Mindaugas Mincė, Evaldas Burbulis, Valdas Rakutis, Giedrius Vaidelis, Mečislovas Raštikis, Gražina Judickienė, Marija Butkevičienė, Onutė Mincienė, Rita Baranauskienė, Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Inkaro ordinas: Stasys Skrebys, Rasa Bernotienė, Stasys Budraitis, Algimantas Patašius, Julius Šalkauskas, Donatas Kaminskas, Jonas Dragūnas

Už nuopelnus apdovanoti: Marius Pozniakovas, Audrius Jasinskas, Dalia Autukienė, Vitalija Velavičienė.

Toliau vykusios programos įspūdžiais dalinasi psktn. Urtė Penkauskaitė iš Vilniaus krašto: „Pirmasis mano sąskrydis. Sekmadienį sudalyvavome idėjų turguje, kurio rezultatai yra labai aiškūs!Ar žinote, kad tik laiko klausimas, kada skautatinklyje atsiras „Skautvilis“? Galėsite auginti savo skautą ir netgi draugoves, svarbiausia vaiko nepalikti lauke per lietų, nes „Skautvilio“ administratorius skirs nuobaudą. Po tokios produktyvios idėjų mugės, pavalgėme pietus ir susėdome paklausyti mūsų sesių ir brolių tarptautinių patirčių iš Bulgarijos bei Čekijos. Likome sužavėti, kaip stipriai galima praturtinti savo skautiškąją patirtį savanoriaujant ir stovyklaujant pas brolius ir seses iš tolimų arba artimesnių šalių. Ir pasirodo nėra taip sunku, tereikia noro. Broliai ir sesės gyvenę Bulgarijoje ir stovyklavę Čekijoje nuoširdžiai mums patarė dalyvauti tokiuose projektuose, o jų veiduose švietė šypsena, pasakojant ir prisimenant patirtus išgyvenimus.“

 

Ačiū visiems dalyvavusiems ir iki pasimatymo kituose renginiuose!

LS Pirmija