Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-07-25

Kviečiame į Lietuvos skautijos vadovų sąskrydį! (atnaujinta 08.18)

Mieli vienetų vadovai, praėjus vasarai kviečiame Jus pasidalinti stovyklų, žygių įspūdžiais ir atvykti į kasmetinį Lietuvos skautijos vadovų sąskrydį, kuris vyks š. m. rugpjūčio 26–28 d. Kelmės r., kaimo turizmo sodyboje „Miego klinika“.

Kada?
Į sąskrydį kviečiame atvykti rugpjūčio 26 d. nuo 17 val.
Sąskrydžio atidarymas vyks rugpjūčio 27 d. 10 val.,
Uždarymas - rugpjūčio 28 d. 14 val. Išvykstame po 14 val.

Kur?
Sąskrydis vyks Kelmės raj., kaimo turizmo sodyboje „Miego klinika“.
Nuoroda, kaip atvykti čia.

Sodyboje yra 35 miegamosios vietos name.
Registruojantis reikia nurodyti, ar pageidaujate nakvoti patalpoje, ar nakvosite savo palapinėje. Bet kuriuo atveju, reikia atsivežti savo miegmaišį. Taip pat, prašome visų dalyvių atsivežti savo indus maistui.

Registracija:
Norinčius dalyvauti sąskrydyje prašome registruotis iki rugpjūčio 19 d. elektroniniu paštu info@skautai.lt arba sms žinute tel. 8 614 79646. Registruojantis prašome pranešti savo vardą, pavardę, pareigas, pažymėjimo numerį, vienetą, kuriam vadovaujate bei kontaktinius duomenis (telefoną, adresą).

Sąskrydžio dalyvio mokestis 25 Lt Lietuvos skautijos nariams, ne LS nariams – 60 Lt. Registratūroje bus galima susimokėti LS nario mokestį.

Pagrindinė šių metų sąskrydžio tema - skautiškos tradicijos ir vertybės.
Turime sukaupę daug įvairaus skautiško palikimo, laikomės daugybės skautiškų papročių ir idealų. Ar dažnai paklausiame savęs, kodėl kas rytą stovykloje stovime rikiuotėje? Ką mums reiškia "gerbti vėliavą"? Kodėl kreipiamės vieni į kitus žodžiais "broli, sese"? Kam reikalingas vakaro laužas? Kaip skatiname skautišką eglesį, kaip sprendžiame problemas stovyklose?
Šiemet kviečiame pasdalinti, kaip suprantame savo skautiškas tradicijas, kokias svarbiausiais principais vadovaujamės vienetų veikloje, kokiais veiklos metodais skatiname ir ugdome skautiškas vertybes dirbdami su jaunesniais. Šiame sąskrydyje daug dėmesio skirsime šiems skautiškos kultūros ir vertybių ugdymo klausimams. Skautų judėjimas - tai gyva kultūra, kuri pilna prasmingų simbolių ir papročių, vertingų idėjų ir istorijų, šie dalykai kuria skautišką dvasią, charakterizuoja mūsų judėjimą ir padeda skautiškai ugdytis. Mes, vadovai, turime pažinti, puoselėti ir kurti gyvą skautišką kultūrą, dalintis patirtimi ir sutarti dėl svarbiausių mūsų veiklos principų.

Br. Tomas Rakovas


Sąskrydyje skirsime laiko svarbiems organizacijai klausimams gvildenti ir naujoms idėjoms kurti. Tuo tikslu šeštadienį bus surengti keli interesų grupių susitikimai:

1) Vyresniųjų skautų programa ir vieta Lietuvos skautijoje. Šioje interesų grupėje kviečiami dalyvauti visi LS vyresnieji skautai, davę vyresniosios skautės, skauto vyčio, gintarės ar jūrų budžio įžodžius.

2) TAPK Tautinio ir Pilietinio ugdymo projektas. Į šią grupę kviečiami visi LS vadovai šiais metais vykdantys TAPK projektą savo vienetuose. Grupės metu aptarsime svarbiausius projekto administravimo ir finansinius klausimus.

3) LS vadovų teisinis statusas. LR savanorystės įstatymas ir savanorystės sutartys Lietuvos skautijoje. Šioje darbo grupėje kviečiami dalyvauti visi tuntininkai, kraštų seniūnai, jų pavaduotojai ir kiti vadovai besirūpinantys vienetų vadyba.

Žinome, kad praėję metai buvo labai turiningi, o vasara ypač aktyvi bei smagi, tad prašome kraštų vadovų drauge paruošti nedidelius namų darbus:
• Pasirodymą „Krašto vasaros įspūdžiai“ šeštadienio vakaro laužui.
• Gerosios praktikos mainams pristatyti krašto „Metų atradimus ir įveiktus iššūkius“ (galbūt tai būtų veikla, žaidimas, metodas ar geras patarimas, o gal visai kas kita...).

Kaip visuomet, sąskrydžio metu vyks LS Tarybos posėdis, kurio metu vadovams bus skiriami aukštesnieji vyresniškumo laipsniai.

Šiais metais Lietuvos skautijos sąskrydžio metu turėsime galimybę padaryti gerąjį darbelį ir tapti kraujo donorais! Labai kviečiame susipažinti su patarimais būsimiems donorams.

Primename, kad į sąskrydį yra kviečiami visi Lietuvos skautijos vienetų vadovai (draugininkai, būrelių pirmininkai, tuntininkai, kraštų seniūnai ir jų pavaduotojai), taip pat LS Pirmijos ir Tarybos nariai, vyresnieji skautai ir kiti suaugę organizacijos nariai, susimokėję Lietuvos skautijos nario mokestį už 2011 metus.

Iki pasimatymo sąskrydyje!