Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-07-15

Kviečiame žaliuoti ir skautauti kartu!

[i]Niekuomet neužmiršk, kad jėga, kuri atneša į rankas pasisekimą ir laimę, yra tavyje. Niekuomet nelauk pagalbos iš kitų. Viskas, kas tau reikalinga, glūdi tavyje. Marden, Orison Swett[/i]

Sese puikioji!!! Broli šaunuoli!!!

Jeigu:

• Žinai, kad penkių dienų stovyklai reikia tik vienos kuprinės;
• Gali apsiginti nuo uodų trim skirtingais būdais;
• Žinai, kad dilgėlės ne tik maistas, bet ir vaistas;
• Trys batų poros yra daugiau nei pakankamai;
• Sugebi kirviu ne tik pasmulkinti šaką, bet ir atidaryti konservuotą maistą, atpjauti duonos, pasidaryti iš jo muzikos instrumentą beigi nokautuoti uodą ir iš jo išsivirti košės;
• Tau blogo oro nebūna, būna tik apranga netinkama;
• Gali pusę nakties prie laužo dainuoti, net nežinodamas dainų žodžių;
• Gali papasakoti kažką įdomaus jaunesniems broliukams ir sesutėms;

Ir bent viena ausim esi girdėjęs apie aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius...

Ir esi:

• LS narys ne trumpiau kaip 2 metus;
• ne jaunesnis kaip 20 metų ir užimi vadovaujančias pareigas* ne trumpiau kaip 2 metus;
• per paskutinius 2 metus esi išklausęs arba pravedęs 1 LS rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus**.

Tu nusipelnei PASKAUTININKIO laipsnio!!!

Ko tau reikia iki šios svajonės išsipildymo?

Tau tereikia atsiversti galiojančius vyresniškumo laipsnių nuostatus ir perskaičius 13–19 punktus atlikti ten nurodytus veiksmus.

O galbūt Tu jau vertas ir aukštesnių: SKAUTININKO arba VYRESN. SKAUTININKO vyresniškumo laipsnių? Ir jei savyje radai atsakymą – „TAIP“, tada papildomai paskaitęs 20 ir 21 vyresniškumo laipsnių punktus bei susitvarkęs visus formalumus ruoškis iškilmėms, kurios vyks rugpjūčio 27–28 dienomis vadovų sąskrydyje.


Mieli Seniūnai,

iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. prašome atsiųsti adresu taryba@skautai.lt arba egleandrejevaite@gmail.com visų rekomenduojamų Jūsų krašto vadovų :

• CV;
• mokymų sertifikatus;
• rekomendaciją (gali būti elektroninės dokumentų kopijos).

Su visais rekomenduotais vadovais bus susisiekta asmeniškai ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki LS Tarybos posėdžio. LS Tarybos posėdis planuojamas rugpjūčio 26 dieną, visi kandidatai detalesnę informaciją gaus asmeniškai.

Iškilminga laipsnių suteikimo ceremonija įvyks š. m. vadovų sąskrydyje rugpjūčio 27–28 dienomis.

Sakai, žinai, kaip būna? Tiek to „pažaliavimo“?

Teik savo kandidatūrą, atvažiuok ir pamatysi... Ši vasara bus ypatingai stipriai žalia...

Žaliuokim ir skautaukim kartu!!!

Į visus visus visus Jūsų klausimus atsakys ir iškilusius keblumus padės spręsti LS tarybos narė sktn. gilv. vyr. sk. Eglė Andrejevaitė-Kvedarienė, mob 8 682 83558 arba el. p. egleandrejevaite@gmail.com.

Budėkim!

LS Taryba

*Atnaujintuose vyresniškumo laipsnių nuostatuose rasite vadovaujančių pareigų sąrašą.

** atkreipiame dėmesį, kad kiti organizacijos rekomenduojami mokymai atnaujintuose nuostatuose patikslinti – tai mokymai, kurie remiasi šiais kriterijais: atitinka LS MS rekomenduojamas mokymų temas; atitinka ir yra naudingi asmeniui pagal šiuo metu LS užimamas pareigas.