Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-04-24

Miela Sese, šaunus Broli!

Atgimstanti gamta mus džiugina ne tik nuostabiai kvepiančiomis žibutėmis atbundančiame miške, paukštelių čiulbesiu ankstyvą pavasarinį rytą, bet ir ryškiaspalviais margučiais, Velykine žolyte ant močiutės stalo ir sustiprėjusiu pasišventimu Dievui bei Artimui.

Svarbiausia, susikaupkime ir apvalykime kiekvieną savo sielos kertelę, kad liktų daugiau vietos šiltiems žodžiams, švarioms mintims ir geriems darbams.

Jaukių ir prasmingų švenčių linki sesės Lina ir Viktorija iš Šiaulių.

Nuotrauka Gabrielės Šabūnaitės.