Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-03-16

Naujos WOSM Europos regiono darbo sferos

Europos regiono veiklos planas, komitetas ir darbo grupės keičiasi kas trejus metus. Per dvidešimtąją Europos Regiono Konferenciją Briuselyje, 2010 metų liepą buvo patvirtintas naujas Regiono veiklos planas 2010-2013 metams. Suformuotos darbo grupės, išrinktas naujas komitetas.

Veiklos grupės yra:

Ugdymo metodai – jaunimo programa ir suaugusiųjų skautų išteklių valdymas
Organizacijos vystymas
Viešieji ryšiai ir finansavimas

Per artimiausius metus regione dirbs penkios darbo grupės, kurių nariai sudarys tris mažesnes veiklos grupes. Šios darbo grupės yra:

Savanoriavimas
Pokyčiai skautavime
Augimas per kokybės gerinimą
Partneriavimas su kitais regionais
Jaunimo įgalinimas

Lietuvos Skautijos narė, psktn., vyr. sk. Giedrė Markuckaitė buvo pakviesta dirbti Augimo per kokybės gerinimą darbo grupėje ir Ugdymo metodų veiklos grupėje, jaunimo programos srityje. Palaikome sesę ir linkime jai skautiškos sėkmės!Vienas iš svarbiausių regiono veiklos komponentų yra užtikrinti informacijos sklaidą ir komunikaciją tarp darbo grupių ir skautiškų organizacijų, todėl sukurtas naujas puslapis http://euroscoutinfo.com/, kuriame kiekvienas skautas gali sekti naujienas apie tai kas vyksta kitose skautiškose organizacijose Europoje, kaip sekasi dirbti darbo grupėms. Tad kviečiame aktyviai sekti http://euroscoutinfo.com/ naujienas ir gyventi skautišku ritmu!

URS informacija