Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-03-11

Kovo 11-oji – mūsų Laisvės šventė

Brangūs broliai ir sesės, Sveikinu Jus visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena! Ši diena svarbi mums visiems, tačiau kiekvienam asmeniškai ji turi kiek skirtingą reikšmę.

Vyresnieji gyvai prisimena 1990 m. kovo 11-ąją – sunkų Lietuvos kelią į laisvę, Sąjūdžio dvasią ir pirmuosius nepriklausomos mūsų Valstybės žingsnius. Jauniesiems ši diena pažįstama tik iš knygų, žiniasklaidos ar tėvų pasakojimų.

Šiandien puiki proga dalintis savo patirtimis – papasakokime savo broliams ir sesėms, ką mums reiškia ši diena. Šitaip padėsime vieni kitiems suprasti tikrąją kovo 11-osios prasmę ir Lietuvos nepriklausomybės reikšmę.

Kovo 11-oji yra ne tik mūsų Valstybės laisvės atkūrimo diena, bet ir mūsų visų asmeninės Laisvės šventė! Tad švęskime savo Laisvę - būkime iš tiesų laisvi!

Kviečiu visus skautus aktyviai dalyvauti minėjimo renginiuose. Pasipuoškime kaklaraiščiais, apsivilkime skautiškas uniformas ir eikime švęsti Laisvės drauge su visa Lietuva!

Budėkime ir Tarnaukime!
Dievui, Tėvynei ir Artimui!

LS vyriausiasis skautininkas
Tomas Rakovas