Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-03-10

Ordinais apdovanoti Lietuvos skautijos vadovai

Vasario 25 d. vykusiame Tarybos posėdyje nuspręsta Vadovų suvažiavimo metu ordinais apdovanoti nusipelniusius Lietuvos skautijos vadovus. Vadovus ordinams už nuopelnus ir inkaro ordinams gauti rekomendavo kraštų seniūnai.Ordinais už nuopelnus apdovanoti vadovai.
Šiaulių kraštas:
Sergejus Staponkus
Emilija Karoblytė
Solveiga Lizdenienė
Lina Dzimidaitė
Eglė Kasperavičiūtė
Janina Žvirblytė – Paslavičienė
Rasa Dumčiūtė – LS Tarybos rekomendacija

Marijampolės kraštas:
Vilma Staugaitienė
Onutė Šarakauskaitė
Audronė Ramoškienė
Alma Liutkienė
Benita Mincevičiūtė
Vidmantas Striokas
Lina Aleknavičienė

Klaipėdos kraštas
Žibutė Gadeikytė
Mečislovas Raštikis
Daiva Blagnytė
Vygantas Kiulkys
Dainius Urbonavičius
Vilija Lukauskienė

Kauno kraštas
Irena Valatkevičienė
Birutė Norkienė
Gintautas Užkuras

Tauragės kraštas
Kunigas Antanas Mačius
Birutė Pauliukienė – Laurinaitytė
Jolita Kuzmienė

Alytaus kraštas
Rita Baranauskienė
Marija Butkevičienė
Onutė Mincienė

Utenos kraštas
Larisa Chrečkova

Telšių kraštas
Nijolė Ruškienė
Virgilijus Ruškys
Edita Barsienė

Panevėžio kraštas
Ilona Dauderienė
Jūratė Gelžinienė
Rolandas Šatas
Gražina Judickienė
Gintaras Nareckas
Giedrius Nareckas
Vaidas Markeliavičius

Vilniaus kraštas
Arūnas Kemežys
Gražina Kačergytė

Oro skautai
Vainius Pilkauskas
Mantas Pilkauskas
Andrius Kanaporius

Jūrų skautai
Dovilė Vinkevičiūtė

Inkaro ordinais apdovanoti vadovais.
Jūrų skautai
Ernesta Rosete Pidal
Filomena Galavočienė
Vida Tamkevičenė
Asta Kederytė
Nijolė Imbrasienė

Sveikiname vadovus ir dėkojame už jūsų kasdienį darbą Lietuvos skautijos labui.

Lietuvos skautijos taryba