Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-03-07

Kernavės tunto tuntininkės DEKRETAS

Pirmąją 2011-ųjų metų pavasario dieną aš, be penkių minučių Kernavės tunto nebetuntininkė Jorė ir mano puikiausioji seserėlė kompanijonė ir draugių draugė Milda Bitelė išleidžiame šį dekretą. Juo pažymime, kad mums buvo labai didelė garbė vadovauti šitam giminės baliui visus metus ir 4 mėnesius. Prisiminsim šiuos metus su džiaugsmu, pasakosim apie juos legendas anūkams ir tiems, kas mūsų senų turės kantrybės klausytis. Norime padėkoti visiems, kurie buvo šalia, vedė tuntą priekin savo gražiais darbais ir skleidė mažiems bei didesniems kernavietišką dvasią.Šiuo dekretu teikiame medalius žemiau išvardintiems asmenims:

Rokui – metų Akelai. Kad yra tėtis ne tik savo vaikams
Mikui – kad neskaito meilų, bet vistiek užsuka
Betai – už drąsą ir tikėjimą
Akvilei, Urtei R, Rūtai – už metų debiutą
Gerdai – už gerumą ir aktyvumą
Urtei P. - už aktyvumą ir dinamiškumą
Jūratei – už ryšius su Skaisčio tuntu
Laimai – kad ne tik skaito, bet ir užsiskaito
Barborai – kad visada atranda laiko
Sandrai – kad neleidžia apie save pamiršti
Jaronimui -už kantrybę, pareigingumą ir šnipą
Gražuoliui – kad grįžo ir yra ne tik gražus
Dūlei – kad neprabėga pro šalį
Ulkei – už netylėjimą ir kad užmeta akį į kraštą
Padrei, Martyškai ir Striogai – kad neša vilties deglą
Ievai – kad rūpinasi
Indrei – kad ir būdama Australijoje žino, kur grįžti
Ritai – kad skaičiuoja viską, ko niekas kitas nesupranta
Rūkštei – kad kai kam jis vis dar tuntininkas ir yra garažo sensėjus
Zulonui – kad yra toks pats geras direktorius, kaip ir švilpautojas

Šių brolių ir sesių vardai telieka aukso raidėm įrašyti tunto istorijon. Lenkiam jiems galvas ir dėkojam už nuostabų darbą kartu.

Ekstuntininkė Jorė ir pavadaškė Milda

Dekreto pabaiga