Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-02-25

Įvyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas

Vasario 26 - 27 dienomis Kauno Technologijos Universiteto auloje vyko eilinis Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas. [img_id]35846[/img_id] Laišku susirinkusiuosius pasveikino LR Švietimo ministras Gintaras Steponavičius: „Skautija – puikus pavyzdys mūsų visuomenei. Tai asmeninis įsipareigojimas būti atsakingu, savanoriu, būti piliečiu. Gerbiamieji skautijos vadovai, dėkoju, kad mūsų jaunuomenei skiriate savo laiką, išmintį, gebėjimus. Dėkoju, kad kiekvienas esate kilnaus žmogaus ir aktyvaus piliečio pavyzdys, į kurį gali lygiuotis visi.“

Vyr. skautininkė Rasa Dumčiūtė pristatė 2010 metų veiklos ir finansines ataskaitas. Su veiklos ataskaita galite susipažinti internete. Savo ataskaitas taip pat pristatė Etikos ir Kontrolės komisijos. Išklausius Tarybos ir Kontrolės komisijos išvadų, organizacijos veiklos ataskaita buvo patvirtinta suvažiavimo delegatų.

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Jorė Astrauskaitė suvažiavimo dalyviams pristatė organizacijos komunikacijos gaires 2011 – 2013 metams ir jų įgyvendinimo planą 2011 metams. Tarybos patvirtintomis gairėmis buvo išskirtos trys prioritetinės organizacijos kryptys komunikacijos srityje – matomumas, partnerystės bei atstovavimas ir vidinė komunikacija.

Tarybos narė Greta Bingelytė pristatė uniformų naujienas. Lapkričio mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtinti atnaujinti uniformų nuostatai. Pagrindiniai pokyčiai juose buvo šie:

a. Metinės žvaigždutės pakeistos medžiaginėmis.
b. Žemesniųjų patyrimo laipsnių žymėjimas buvo pakeistas į vieną juostelę, kurios spalva kistų lygiagrečiai su aukštesniaisias vyresniškumo laipsniais. T.y. paskiltininko laipsnio juostelė bus raudonos spalvos, skiltininko – žalios, o vyr. skiltininko – mėlynos.
c. Į nuostatus buvo įtraukti austi sesių diržai.
d. Jaunesniųjų skautų uniforma – skautiški marškinėliai ir (ar) džemperiai.
e. Nutarta, kad skautininkai gali pasirinkti, kokias uniformas dėvėti skautiškų renginių metu – oficialų kostiumą ar skautišką uniformą.

Šiuo metu jau yra pagamintos ilgai lauktos wosm emblemos ir lelijėlės. Siuvimui jau parengti marškiniai ir artimiausiu metu bus pasiekiami prekyboje.

Taip pat buvo pristatyta internetinė skautiška parduotuvė ir naudojimosi ja galimybės.

Jubiliejinės stovyklos viršininkas brolis Vilius Viktoravičius pristatė artėjančią stovyklą, jos idėją bei pakvietė vadovus prisidėti prie pasiruošimo stovyklai darbų.

Po kavos pertraukos į aulą grįžę vadovai susipažino su kandidatų į vyriausiojo skautininko pareigas, Tarybą ir Kontrolės komisiją.

Sočiai papietavus ir pailsėjus daugybei vadovų buvo įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus“. Apdovanotųjų sąrašas bus paskelbtas vėliau.--
Visiems pasipuošus naujais apdovanojimais atėjo laikas darbo grupėms. Darbo grupių pristatymus galite rasti čia. Su darbo grupių rezultatais galėsite susipažinti artimiausiu metu.

Vakarienė po ilgos dienos buvo ypatingai gardi. Šiek tiek pailsėjus vadovai patraukė į skautininkų įžodį. Įžodį davė šie broliai ir sesės:

s. Rūta Jurkšaitė - Marijampolės kraštas
s. Birutė Užkurienė - Marijampolės kraštas
s. Stasė Imbrasienė - Panevėžio kraštas
s. Rasa Tauragytė - Šiaulių kraštas
s. Gerda Kvedaraitė - Vilniaus kraštas
br. Kęstutis Kurienius - Vilniaus kraštas
s. Dovilė Vinkevičiūtė - Jūrų skautų konferencija
br. Gytis Ratkevičius - Jūrų skautų konferencijaTaryba savo penktadieninio posėdžio metu taip pat suteikė skautininko laipsnius:

s. Vitalijai Vėlavičienei - Kauno kraštas
br. Giedriui Vaitkūnui - Kauno kraštas
br. Gintautui Užkurui - Kauno kraštas
s. Gretai Bingelytei - Vilniaus kraštas
s. Jorei Astrauskaitei - Vilniaus kraštas
br. Mykolui Pleskui - Vilniaus kraštas
s. Loretai Senkutei - LS Pirmija
s. Justinai Baliūnaitei - LS Taryba, Vilniaus kraštas
br. Vyteniui Simokaičiui - LS Taryba, Kauno kraštas
br. Kęstučiui Kulikauskui - LS Taryba, Panevėžio kraštas

Sekmadienio rytą plenarinė sesija prasidėjo nuo rinkimų. Balsų skaičiavimo komisijai pradėjus skaičiuoti rinkimų rezultatus, vyko darbo grupių pristatymai.

Po kavos pertraukos pristatyta 2011 metų organizacijos veikla. Taip pat – svarbiausi metų renginiai ir Europos Savanorių Tarnybos galimybės.

Paskutinis suvažiavimo akcentas - rinkimų rezultatų paskelbimas.

Naujoji Kontrolės komisijos sudėtis:

Rima Kondrotaitė
Virginija Antanavičiūtė - Kasperūnė
Laura Liubinaitė
Arūnas Kazlauskas
Lina Jakaitytė

Naujieji Tarybos nariai:

Eglė Andrejevaitė - Kvedarienė
Saulius Arlauskas
Jorė Astrauskaitė
Tomas Broga
Žibutė Gadeikytė
Saulius Jurevičius
Kęstutis Kulikauskas
Mantas Pilkauskas

Pirmojo Tarybos posėdžio metu Pirmininku perrinktas Tomas Broga.Lietuvos skautijos vyriausiuoju skautininku tapo sktn. sk. v. Tomas Rakovas.

Sveikiname naujai išrinktuosius seses ir brolius, o taip pat dėkojame visiems baigusiems savo kadencijas ir paskutinius metus dirbusiems skautijos gerovei.

--
Lietuvos skautijos informacija

NAUDINGOS NUORODOS
LR "Lietuvos žinių" interviu su Rasa Dumčiūte (22:18)
LR "Ryto Garsų" interviu su Tomu Rakovu (8:30)

LS 2010 m. veiklos ataskaita

2010 m. suvažiavime vykdytos vadovų apklausos rezultatai

LS uniformų nuostatų naujausia redakcija

Uniformų naujienų pristatymo skaidrės

Komunikacijos gairių pristatymo skaidrės

Komunikacijos gairių įgyvendinimo kalendorius 2011 metams