Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-02-02

Gamtosauginė akcija „Baltajam badui ne 2011“

Žemelė Motinėlė mums dovanojo ne tik gražią augmeniją, kurioje prieglobstį randa įvairūs žvėreliai ir paukšteliai, bet įpareigojo juos globoti, pasirūpinti jais, kai to jiems reikia.Šiais metais baltas žiemos patalas, ypač storai apklojęs laukus ir miškus, nepakeliamą naštą uždėjo ir mūsų krašto žvėreliams. Visi suprantame, kad kiekvieno iš mūsų pareiga padėti jiems iškęsti baltąjį badą. Aušrinės skautai sausio 24dieną organizavo kasmetinę gamtosauginę akciją „Baltajam badui – NE!“. Visi suprantame, kad kilnus mūsų visų elgesys gali būti labai svarbus išsaugant pačią brangiausią Dievo dovaną – gyvūniją, o mūsų širdys darydamos gerus darbus prisipildo gėrio ir palaimos. Krekenavos Mykolo Antanaičio Aušrinės darugovės skautininkė Ilona Dauderienė

Žemelė Motinėlė mums dovanojo ne tik gražią augmeniją, kurioje prieglobstį randa įvairūs žvėreliai ir paukšteliai, bet įpareigojo juos globoti, pasirūpinti jais, kai to jiems reikia.Šiais metais baltas žiemos patalas, ypač storai apklojęs laukus ir miškus, nepakeliamą naštą uždėjo ir mūsų krašto žvėreliams. Visi suprantame, kad kiekvieno iš mūsų pareiga padėti jiems iškęsti baltąjį badą.Aušrinės skautai sausio 24dieną organizavo kasmetinę gamtosauginę akciją „Baltajam badui – NE!“. Visi suprantame, kad kilnus mūsų visų elgesys gali būti labai svarbus išsaugant pačią brangiausią Dievo dovaną – gyvūniją, o mūsų širdys darydamos gerus darbus prisipildo gėrio ir palaimos.

Krekenavos Mykolo Antanaičio Aušrinės darugovės skautininkė Ilona Dauderienė