Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-01-28

Skautiškas metodas ugdant pilietišką visuomenę

Lietuvos skautija, bendradarbiaudama su Ateitininkų federacija ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba sėkmingai pradėjo vykdyti [i]Asociacijų bendradarbiavimo su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų žmonių pilietiškumą ir tautiškumą[/i] programą. Projekte iš viso dalyvauja 4200 moksleivių iš visos Lietuvos, jie veikia 128 mokyklose. Aktyviai įsitraukė visi Lietuvos skautijos kraštai.

Pagrindinis programos tikslas yra skatinti Lietuvos mokyklų ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą ir didinti jų įtaką, įgyvendinant vaikų ir jaunimo neformalųjį ugdymą siekiant vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio lavinimo. Lietuvos skautija kartu su partnerėm organizacijomis projekto metu paruoš metodinę medžiagą, kaip remiantis neformalaus ugdymo koncepcija veikti mokykloje ir ugdyti jaunų žmonių tautiškumą bei pilietiškumą.

Lietuvos skautija, taikydama savo žinias ir patirtį neformaliojo ugdymo srityje, siekia, kad ši ugdymo rūšis būtų pripažinta kaip kurianti didelę pridėtinę vertę besivystančiam jaunuoliui. Visos projekto veiklos paremtos skautiškojo metodo principu.

Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Visi susidomėję kviečiami apsilankyti www.tapk.lt – oficialioje programos svetainėje.