Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-01-24

Kas laimėjo dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau 2011“? Visi!

Sausio 22 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje nuskambėjo XII skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2011“, skirtas vyr. sktn. Feliksui Šakaliui atminti. [img_id]35754[/img_id]

L A I M Ė T O J A I

SOLISTAI

Jaunesniųjų skautų grupė

I vieta – Šiaulių kr. Šiaulių tnt. Gabijos dr. solistė jaun. sk. Toma Genevičiūtė

Skautų ir patyrusių skautų grupė

I vieta – Alytaus kr. Pilėnų tnt. Eičiūnų dr. solistė sk. Akvilė Vervečkaitė
II vietos:
- Panevėžio kr. A. Gustaičio dr. solistė sk. Ieva Šemetaitė
- Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. solistė Jolanta Beniušytė
- Kauno kr. Vilkijos „Ąžuolų“ tnt. solistė sk. Rasuolė Laurinavičiūtė
III vietos:
- Utenos kr. solistė jaun.sk. Aušrinė Neniškytė
- Utenos kr. solistė sk. Toma Matulevičiūtė

Vadovų grupė

I vieta – Marijampolės kr. P. Dovydaičio dr. solistas vad. Donatas Šlivinskas
II vieta – Telšių kr. Telšių tnt. solistė psktn. Edita Barsienė

DUETAI IR TERCETAI

Skautų ir patyrusių skautų grupė

I vietos:
- Vilniaus kr. Antano Arbačiausko pat. oro skaučių tercetas
- Alytaus kr. „Pilėnų“ t. Eičiūnų dr. duetas sk. Akvilė Vervečkaitė ir Aistė Kaminskaitė
II vietos:
- Kauno kr. Čekiškės Žvėrūnos dr. skaučių tercetas
- Kauno kr. Žiežmarių Skirgailos dr. sk. duetas Goda ir Milda Girsaitės
II vietos:
- Utenos kr. skaučių duetas Ugnė Tamulytė ir Jelena Babajan
- Klaipėdos kr. Salanto dr. pat. sk. duetas Jolanta Beniušytė ir Rasa Gliožerytė

Vadovų grupė

II vieta – Šiaulių kr. vadovų tercetas Sergejus Staponkus, Justina Virvičiūtė, Kornelijus BertulisANSAMBLIAI

Jaunesniųjų skautų grupė

I vieta – Klaipėdos kr. Jūratės ir Kastyčio jaun skautų gauja
II vieta - Kauno kr. Žiežmarių Skirgailos dr. jaun. skautų ansamblis
III vietos:
- Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. jaun. sk. ansamblis
- Kauno kr. „Pilies“ tnt. „Pavasario“ dr. jaun. skaučių ansamblis

Skautų ir patyrusių skautų grupė

I vieta – Alytaus kr. Pilėnų tnt. Eičiūnų dr. sk. ansamblis
II vietos:
- Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skaučių ansamblis
- Panevėžio kr. Gabijos dr. pat. skautų ansamblis
- Panevėžio kr. Kamajų Jurgio Kairio dr. skautų ansamblis
III vietos:
- Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. skautų ansamblis
- Kauno kr. „Pilies“ tunto Žemynos dr. skaučių ansamblis
- Panevėžio kr. Žemynos dr. skautų ansamblisVadovų grupė

I vieta – Vilniaus kr. skautų vadovų ansamblis „Tylūs armonikos tonai -TAT“
II vietos:
- Kauno kr. Stasio Jameikio sk. vyčių ansamblis
- Alytaus kr. skautų vadovų ansamblis
III vietos:
- Kauno kr. Aleksandro Griškevičiaus dr. oro sk. ansamblis
- Panevėžio kr. skautų vadovų ansamblis

SPECIALIEJI PRIZAI:

Už privalomąją dainą – Kauno kr. Žiežmarių Skirgailos dr. sk. duetui Godai ir Mildai Girsaitėms
Už prisistatymą – Panevėžio kr. Gabijos dr. pat. skautų ansambliui
Už skautiškumą, tvarkingą aprangą – Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ draugovei
Žiūrovų prizas – Klaipėdos kr. Jūratės ir Kastyčio jaun. skautų gaujai
Už nuoširdų dainininkų ruošimą nuo pirmojo skautų dainų konkurso – Kauno kr. „Pilies“ tnt. „Pavasario“ dr. draugininkei sktn. Birutei Norkienei
Vyriausiosios skautininkės prizas – Telšių kr. Telšių tnt. solistei psktn. Editai Barsienei ir jaun. sk. Emilijai Barsytei
Studentų skautų organizacijos prizas – Panevėžio kr.Gabijos dr. pat. skautų ansambliui
Šiaulių kr. Kupolės vyr. skaučių būrelio prizas – Klaipėdos kr. Jūratės ir Kastyčio jaun. skautų gaujai
Jūrų skautų prizas – Vilniaus kr. Antano Arbačiausko pat. oro skautų ansambliui
Kauno kr. Raganos vyr. skaučių būrelio prizai:
- Kauno kr. „Pilies“ tnt. „Pavasario“ dr. jaun. skaučių ansambliui
- Kauno kr. Čekiškės Žvėrūnos dr. skaučių trio
Panevėžio krašto prizai:
- Telšių kr. Telšių tnt. solistė psktn. Editai Barsienei ir jaun. sk. Emilijai Barsytei
- Kauno kr. Čekiškės Žvėrūnos dr. skaučių trio
- Alytaus kr. Pilėnų tnt. Eičiūnų dr. skautų ansambliui
Gilvelininkų prizas – Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. draugininkei Almai Liutkienei – „Už daugiausiai paruoštų ansamblių“
Vilniaus kr. Laumės vyr. skaučių būrelio prizas – Vilniaus kr. Antano Arbačiausko pat. oro skautų ansambliui
Kauno kr. „Pilies“ tnt. „Pavasario“ draugovės prizas – Kauno kr. Stasio Jameikio sk. vyčių ansambliui
Konkurso vedėjų prizas – Vilniaus kr. Antano Arbačiausko pat. oro skautų ansambliui
Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos prizai:
- Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ tunto tuntininkei Linai Aleknavičienei
- Konkuros organizatorei Almei Jurevičienei
- Konkurso organizatorei Rėdai Šakalytei

Renginio įrašą galima pamatyti Internetinės televizijos puslapyje: http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&&k=0&q=&s=0&c=0&a=-1&z=&id=648

RENGINIO PARTNERIAI

Kauno įgulos karininkų ramovė


Internetinė TV (internetinetv.lt)


Kauno technologijos universiteto ansamblis „Goštauta"


Lietuvos jaunimo organizacijų taryba


RENGINIO RĖMĖJAI:

pypliupalepe.lt


UAB „Novameta"


Leidykla „Alma littera" ir knygynų tinklas „Pegasas"
AB „Lifosa"


Leidykla „Šiaurės Lietuva"


UAB „Baltijos arsenalas"


VšĮ „Miegantys drambliai"


Lietuvos Universitetų Moterų Asociacija


AB „Pieno žvaigždės"


UAB „Domeda"

UAB „Straujos prekybos sistemos"


Žurnalistas, poetas, publicistas, kraštotyrininkas STASYS BULZGIS

Kauno fotografijos galerija www.kaunasgallery.lt


AČIŪ dainorėliams, organizatoriams, partneriams ir rėmėjams!

Nuotraukos Kęstučio Kulikausko.