Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-01-13

Prisiminkime sausio 13-ąją

Broliai ir sesės, Prisiminkime 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius ir jų aukas.

Vertinkime Laisvę, branginkime ją ir naudokimės protingai.

Budėkime!