Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-10-29

Rudens skautų stovykla „Ragansvetis“ Kriauniuose

Spalio 23 d. ankstyvą šeštadienio rytą Panevėžio geležinkelio stotyje rinkosi skautai. Aštuonios valandos keturiasdešimt keturios minutės gausus skautų ir vadovų būrys pajudėjo Rokiškio link. Daugumai skautų buvo tikra atrakcija važiuoti traukiniu, nes dauguma vyko pirmą kartą. Gera pabūti bendraminčių būryje, padiskutuoti, padovanoti vienas kitam dalelę savęs, pamatyti, sužinoti, pajusti, patirti. Skautų rudens stovykla šį kartą įsikūrė Kriaunose, Rokiškio rajone. Susirinkom iš Panevėžio krašto dešimt draugovių: „Gabijos“, „Birutės“, „Medeinos“, „Gabrielės Petkev. – Bitės“, „A. Gustaičio“, „Žemynos“, Krekenavos „Aušrinės“, Naujamiesčio „Bakutės“, Truskavos, Rokiškio ir Kriaunų „J. Kairio“ draugovės.Atvykus į Kriaunų mokyklą, joje įsikūrus ir pasistiprinus vyko stovyklos atidarymas su iškilminga rikiuote, dainomis ir šūkiais. Dalyvavo 120 skautų. Skautų himnu ir mažuoju saliutu pagerbėme įnešamą skautų vėliavą. Kaip visada taip ir šį kartą į susirinkusius skautus sveikinimo žodžiais kreipėsi krašto seniūnė s. Lina Rinkauskaitė, kuri ir buvo stovyklos viršininkė. Skautus toliau supažindino su stovyklos programa.Po atidarymo rikiuotės skautai pasiskirstė į penkias grupeles ir žaidė susipažinimo žaidimus. Vėliau skautai buvo kviečiami į skautoramą. Tai, maža skautiška mokyklėlė, kurios metu skautai mokėsi: mazgų, dainų, rikiuotės pratimų, pirmos pagalbos taip pat turėjo galimybę prisiminti skautų istoriją. Kriaunų kraštotyros muziejuje mūsų laukė Edukscinė programa „Raganų palėpė“. Čia mus pasitiko taip vadinama Kriaunų ragana. Paklausus, kaip kilo mintis pradėti kurti raganų muziejų ji papasakojo, kai kas atvažiuodavo į svečius taip ir atveždavo raganą, kas nertą vašeliu ar virbalais, kas šiaip kokią nupirkęs padovanodavo. Kai namuose buvo surinktos aštuonios raganos tada ir kilo mintis kurti „Raganų palėpę“. Šiuo metu „Raganų palėpėje“ yra apie 600 įvairiausių raganų.Pasisvečiavus pas raganą grįžome į mokyklą, kur mūsų laukė vakarienė ir laužo programa. Vakarą prie laužo vedė mažosios patyrusių skautų tarybos patyrę skautai brolis Vaidas ir sesė Eglė. Laužo programą apvainikavo galingai iš jaunų širdžių išsiliejusios dainos.

Spalio 24 d. sekmadienio rytas prasidėjo Šv. Mišiomis. Gausus skautų būrys, lydimas vadovų sugužėjo į bažnyčią. Prasidėjus šv. Mišioms aidėjo skautų skaitomi šv. Mišių skaitiniai, skambėjo Krekenavos „Aušrinės“ patyrusių skaučių giesmės, joms gitara pritarė brolis Rimas iš Truskavos. Kriaunų Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Saulius Kalvaitis pasakė gražų pamokslą. Klebonas pasidžiaugė, kad turėjo galimybę prieš 10 metų būti JAV skautų dvasios tėvu ir teko dalyvauti skautų stovyklose. Sakė, kad ir dabar prisimenu, kad skautų šūkis „BUDĖK!“. Aukojimo metu buvo įnešti jaunesniųjų skautų, skautų ir patyrusių skautų kaklaraiščiai, lelijos žiedas ir koncelebruojama duona ir vynas.

Po šv. Mišių prasidėjo „blyniniai pusryčiai“ ir programa su orientaciniu žaidimu. Skautai turėjo galimybę plačiau susipažinti su Kriaunų gyvenviete
Pakeliui į namus nuvykome prie Sartų apžvalgos bokšto. Turėjome galimybę pamatyti Sartus iš paukščio skrydžio.

Panevėžio krašto seniūnė Lina Rinkauskaitė