Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-10-15

„Gražių dainelių daug girdėjau 2011"

[b]XII konkurso GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU’2011,[/b] [i]skirto vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui,[/i] [b]N U O S T A T A I[/b] [b]Tikslas.[/b] Skatinti skautus dainuoti savo krašto dainas. [b]Dalyviai.[/b] Lietuvos skautijos nariai. Amžius neribojamas. Turi būti susimokėję LS narystės mokestį už 2011 m. [b]Laikas.[/b] Konkursas vyks: 1. Atrankiniai konkursai kraštuose iki 2010-12-19; 2. Baigiamasis konkursas Kaune 2011-01-22.

Dainavimas.
A) Atrankiniuose kraštų konkursuose reikės atlikti 3 dainas:
- „Dievui, tau, tėvyne, ir žmonijai“ (ž. V. Bražėno, m. S. Kairio).
- Laisvai pasirinktą lietuvių liaudies arba savo krašto dainą, kurioje dainuojama apie arklį, žirgą ar pan.
- Laisvai pasirinktą dainą.

B) Baigiamajame konkurse reikės atlikti vieną dainą (lietuvių liaudies arba laisvai pasirinktą) komisijos siūlymu.

Privalomas skautiškas prisistatymas. Atlikimo trukmė – 1 minutė.

Apranga:
1) Skautiška uniforma, atitinkanti uniformų nuostatus
(žr. http://www.scout.lt/index.php?language=lt&page=19)
ARBA
2) Pasirinkta apranga, įvaizdis pagal skilties, draugovės simboliką arba pagal atliekamų kūrinių temą ir pan. Būtina ryšėti skautišką kaklaraištį (išskyrus kandidatus).

Atrankiniuose konkursuose dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugovė, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.

Atrankiniai konkursai privalomi visuose kraštuose, taip pat ir atlikėjams vadovams.
Rekomenduojame:
Kraštams jungtis į atrankinius konkursus;
Jei krašto atrankiniame konkurse nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, jie turėtų prisijungti prie artimiausio krašto atrankinio konkurso;
Jungtiniai kelių kraštų kolektyvai pasirenka kraštą, kurio atrankoje dalyvaus.

Vertinimo kriterijai. Dainų atlikimo meniškumas bei tikslumas. Prisistatymo skautiškumas ir originalumas. Atlikėjų apranga.
Apdovanojimai. Padėkos raštai ir dovanos. Vyriausiosios skautininkės prizas, specialūs prizai už privalomąją, liaudies dainą, prisistatymą.

Apie atrankinių konkursų vietą ir laiką BŪTINAI prašome pranešti iki š. m. lapkričio 1 d. el. paštu info@skautai.lt.

Papildoma informacija:
Rėda Šakalytė, reda.sakalyte@ktu.lt, 8 652 19 858,
Benita Mincevičiūtė, benitele@gmail.com, 8 687 26 208

Pastaba. Į baigiamąjį konkursą kviečiami 4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto ir vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų skaičių.

Dainos „Dievui, tau, tėvyne, ir žmonijai“ tekstas ir natos:
http://senas.akademikai.lt/Kalendorius/2004/Stovykla/daina.html

Dainos „Dievui, tau, tėvyne, ir žmonijai“ melodija:
Kaip ir kasmet, raginame kraštus, tuntus, būrelius steigti savo prizus bei informuoti apie tai organizatorius el. paštu finansai@skautai.lt.

PRIZUS JAU ĮSTEIGĖ:

- Studentų skautų organizacija
- Šiaulių kr. Kupolės vyr.skaučių būrelis
- Jūrų skautai
- ...

--
Rengėjai