Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-10-03

Kas neatsitinka kasdien? Spalio 4-oji, pasaulinė jaunesniųjų skautų diena!

Stovyklos viršininkas – tuntininkui: – Kaip jūs žinot, ryt bus saulės užtemimas, kas neatsitinka kasdien. Pasakykit savo tunto vilkiukams susirinkti be uniformos 5 val. ryto rikiuočių aikštelėje. Jie galės pamatyti šį retą fenomeną ir aš jiems duosiu reikalingų paaiškinimų. Jei lis, tai lauke nebus į ką žiūrėti, šiuo atveju palikit vilkiukus didžiojoje palapinėje. Tuntininkas – vilkiukų draugininkui:

– Stovyklos viršininko paliepimu rytoj, 5 valandą ryto, bus saulės užtemimas be uniformos. Rikiuočių aikštelėje viršininkas duos vilkiukams reikalingų paaiškinimų, kas neatsitinka kasdien. Jeigu kartais lytų – lauke nebus į ką žiūrėti, bet tada tas retas fenomenas įvyks didžiojoje palapinėje.

Draugininkas – vilkiukų gaujos vadui:

– Pranešk mūsų gaujos vilkams, kad stovyklos viršininko paliepimu ryt, 5 valandą ryto, rikiuočių aikštelėje įvyks saulės užtemimo atidarymas. Vilkai gali būti be uniformos, jei lytų, kas neatsitinka kasdien. Visus reikalingus paaiškinimus viršininkas duos didžiojoje palapinėje.

Gaujos vadas – susirinkusiai vilkiukų gaujai:

– Rytoj, 5 valandą ryto, stovyklos viršininkas be uniformos darys rikiuočių aikštelėje saulės užtemimą su visais reikalingais paaiškinimais. Jei lis, tas retas fenomenas įvyks didžiojoje palapinėje, kas neatsitinka kasdien.Vilkiukai – vienam pasivėlavusiam savo draugui:

– Žinai, rytoj labai anksti, 5 valandą ryto, rikiuočių aikštelėje saulė užtemdys su visais reikalingais paaiškinimais mūsų stovyklos viršininką. Jei lytų, tai tas retas fenomenas įvyks be uniformos, kas neatsitinka kasdien didžiojoje palapinėje. Supratai?

(Pagal „Skautų aidą", 1930 m. Nr. 7(54)

Nepamesk šios žinios ir pasveikink savo jaunesnįjį brolį ar sesę!Lietuvos skautijos jaunimo programos skyrius