Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-08-15

Patyriminių metodų mokymai

Birželio 28–liepos 4 d. Aukštadvaryje (Trakų r.) įvyko treti mokymai, skirti Lietuvos skautijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojams. Mokymų tikslas – suteikti dalyviams teorinių ir praktinių žinių, panaudojant patyriminį metodą. Mokymų metu kiekvienas dalyvis buvo įtrauktas į aktyvią veiklą, kuri leido patiems patirti minėto metodo naudą bei privalumus saugioje aplinkoje.Viena pagrindinių mokymosi sąlygų – dalyviai daug laiko skyrė praktiniams užsiėmimas. Vieni buvo komandiniai, orientuoti į komandinį darbą, darbų ir vaidmenų pasidalinimą, bendrą rezultato siekimą. Kiti – orientuoti į bendravimą grupėje, saviraišką, kūrybinį procesą.

Dalyviams buvo suteikta galimybė nuosekliai vertintį savo progresą ir tai, ko išmoko mokymų metu. Teorinės žinios buvo paremtos praktiniais išbandymais, tam kad dalyviai geriau galėtų suprasti vieną ar kitą patyriminio metodo pritaikymo būdą. Tikimasi, kad pakelta mokymų dalyvių kvalifikacija turės tiesioginio teigiamo poveikio dirbant su vaikais ir jaunimu.Mokymai suorganizuoti įgyvendinant projektą „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurį remia Norvegijos finansiniai mechanizmai ir Lietuvos Respublika.