Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-08-15

Žolinė

Žolinės šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną. Žiloje senovėje ji buvo skirta atlikti apeigoms didžiajai deivei gimdytojai Ladai ir jau atiduoti užaugusio ir subrendusio derliaus aukas.

Priėmus krikščionybę, tos deivės vieton buvo įvesta Dievo motinos Marijos dangun žengimo šventė. Bet per ilgus šimtmečius moterys neatsisakė tą dieną į bažnyčią nešti šventinti pirmąjį derlių – įvairių išaugintų javų, daržovių ir vaisių, kuriuos kunigai pašventindavo. Iki tos dienos niekas nedrįsdavo valgyti naujojo derliaus vaisių. Motinos, turinčios mirusių vaikų, iki rugpjūčio 15 d. nevalgydavo obuolių, tikėdamos, kad suvalgius deivei skirtą pirminę auką, ji neduosianti jų mirusių vaikų vėlėms. Taigi, senosios lietuvių animistinės religijos elementai nežuvo, o taikliai įsipynė į krikščioniškąjį Dievo motinos Marijos kultą. Kaip didžioji deivė Lada, taip Marija palaimina – pašventina užaugintą derlių ir kaip atlikusi javų ir vaisių auginimo pareigą pati įžengia į dangų.

Pranė Dundulienė „Lietuvių šventės"