Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-08-09

Žalgirio stovykla

Prieš 600 metų – 1410 m. liepos 15 dieną – Žalgirio karo lauke jungtinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės pajėgos sumušė Kryžiuočių Ordino kariuomenę, taip užbaigdamos 200 metų trukusį Ordino veržimąsi į Rytų Baltijos žemes. Šimtmečius Ordino galia, kėlusi grėsmę Lietuvos valstybės ir jos tautos išlikimui, buvo galutinai sužlugdyta. Amžininkai Žalgirio mūšį vadina „Didžiuoju mūšiu” dar ir dėl to, kad jame dalyvavo labai gausus karinių pulkų ir karių skaičius.Lietuvos skautijos Keruočio tuntas skyrė ypatingą dėmesį šio išskirtinės reikšmės įvykio paminėjimui, organizuodamas stovyklą Griunvalde ( Žalgirio mūšio lauke) kartu su Lenkijos skautais – dalį programos organizavomės patys (vykome į žygius, ekskursijas, rengėme varžybas, konkursus ir t. t.), taip pat dalyvavome ir lenkų skautų programoje.Stovykla buvo įspūdinga, nes buvo kitokia nei mes esame įpratę stovyklauti. Tai pirmoji Keruočio tunto skautų išvyka į kitą šalį.Stovykloje buvo galima pajusti mūsų tautos istorinę dvasią, nes aplinkui virė senovinis gyvenimas. Vaikščiodami tarp „amatininkų“ palapinių, bendraudami su „riteriais“ ir „didikais“, didžiavomės savo Tėvyne ir jos didžia praeitimi.

Kartu su mumis stavyklavę Lenkijos skautai maloniai nustebino draugiškumu ir nuoširdumu. Tiesa, truputį trūko skautiškų ritualų: skautiškų laužų, skautiškos košes ir kt., nes laikantis saugumo, laužų kurti neleido... Tačiau pasimokėme kitų dalykų, kurie bus naudingi ateityje.Nors alinantis karštis, kuris dienomis siekė iki + 40 C pavėsyje, ir apsunkino mūsų viešnagę Lenkijoje, dėl ko teko atsisakyti kai kurių renginių ir ekskursijų, stovyklauti buvo smagu.Kaip visada mumis rūpinosi brolis Vilgimantas, brolis Gintas ir brolis Darius. Vadovų gretas papildė brolis Robertas ir sesuo Justina.Skautams didelį įspūdį paliko LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės apsilankymas, jos nuoširdus ir paprastas bendravimas.Įsimintinai neužmirštamu išliks Žalgirio mūšio inscenizacija ir nauji draugai – Baltarusijos bei kitų šalių skautai.s. sk. Uosis Mečkauskas

Fotografas: Valdas Tutkus