Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-06-28

Utenos krašto skautų stovykla „Didžioji medžioklė“

Greitai prabėgo vasaros savaitė skautų stovykloje ,,Didžioji medžioklė“ Anykščių rajone, Moliakalnio kaime, kurią organizavo Svėdasų skautų draugovė. Be svėdasiškių (vadovės Asta Mikalkevičienė ir Liudmila Matiukienė), stovykloje dalyvavo skautai iš Utenos, Zarasų, Kauno. Iš viso susirinko 50 dalyvių. [img_id]33951[/img_id]

Stovykla buvo skirta vaikams iki 10 m., skautų vadinamiems ,,vilkiukams“.
Organizatorių tikslas – mokyti skautavimo pradžiamokslio: ištvermės, pirmosios
pagalbos teikimo, higienos, rikiuotės, elgesio miške, prie laužo ir kitų skautiškų
gudrybių. ,,Vilkiukus“ mokė ir diplomuoti specialistai, ir vyresnieji draugai – patys
skautai.Į stovyklą buvo atvykęs draugovės dvasinis vadovas Kęstutis Palepšys – Salako
parapijos klebonas. Bendraudamas su skautais, nei vieno nepaliko neprakalbinto, nes visus
sudomino skaičių simbolika krikščionių tikėjime. Pirmosios pagalbos mokytis atvyko
medikė, skautės mama Vida Putrimienė. Apie Saulę ir kitas žvaigždes po vakarinio laužo,
jau sutemus, pasakojo Vytautas Debesynas, Traupio pagrindinės mokyklos mokytojas.Regina Balčiūnienė, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos biologijos mokytoja,
supažindino su augalais ir jų panaudojimo stovykloje galimybėmis, vaistažolių rinkimo
ir saugojimo taisyklėmis. Programos vadovas iš Zarasų, Skautijos tarybos narys Ugnius
Meškas pamokė, kaip iš gamtinių medžiagų pagaminti vandens filtrą, taisyklingai
surišti mazgus, šliaužti, žaisti skautiškus žaidimus. Vadovai iš Kauno Evelina ir Audrius
Stankevičiai mokė kepti skautišką duoną ir kitokių įdomių valgių.Vieną pavakarę stovyklautojus aplankė svečiai iš Lietuvos skautijos tarybos – skautas vytis
Tomas ir vyr. sesė Eglė. Jie užrišo kaklaraiščius patyrusiems skautams ir vedė vakarinį
Tik 5 dienos stovykloje, o darbelių ir įspūdžių – apstu. Vaikai daug sportavo,
mokėsi laipioti į medžius, maudėsi Beragio ežere, žygiavo į miestelį, aplankė B.
Neniškio senovinių daiktų muziejų-klėtelę. Bet didžiausią įspūdį paliko naktinis
žaidimas ,,Banderlogų medžioklė“. Naktinis miškas, paslaptingas ir stulbinantis, su
jonvabalių švieselėmis ir žvaigždėtu dangumi dar ilgau neišblės iš atminties.Pasibaigus stovyklavimo laikui, buvo sunku skirtis. Dar kartą norisi padėkoti
visiems vadovams, dalyviams, kurie mokė jaunuosius skautus skautavimo pradžiamokslio,
o ypatingai Laimai ir Jonui Neniškiams, sodybos, kurioje buvo įsikūrusi stovykla,
šeimininkams.