Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-06-23

Kvietimas šaunuoliui vadovui

[b]Ei, Šaunus Vadove! [/b] Vasarėlė jau rieda link vidurio, visur žalia žalia!... net akyse. O vadovų tarpe... Ar tik ne pats laikas žalios spalvos pagausėjimui?! LS Taryba primena kad, jeigu LS Vadovas yra: - LS narys ne trumpiau kaip 2 metus; - ne jaunesnis kaip 20 metų ir užima vadovaujančias pareigas* ne trumpiau kaip 2 metus; - per paskutinius 2 metus išklausęs arba pravedęs 1 LS rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus**, tai [b]jis[/b] savo aktyvia veikla organizacijoje [b]yra nusipelnęs paskautininko laipsnio[/b] ir turi būti su krašto vadijos rekomendacija [b]teikiamas[/b] šio laipsnio suteikimui.

Visas smulkias detales kas ir kaip tereikia pasitikrinti perskaičius 2010 m. vasario 28d. patvirtintus atnaujintus LS Vyresniškumo laipsnių suteikimo nuostatus

Žinoma, visiškai gali būti, kad Tu, Šaunuoli vadove, esi vertas jau ir skautininko ar vyr.skautininko laipsnio...susimąstei? dvejones išsklaidyk ir pasitikrink, ar atitinki reikalavimus čia.


Mieli Seniūnai, iki 2010 m. rugpjūčio 1 d. prašome atsiųsti adresu taryba@skautai.lt visų rekomenduojamų Jūsų krašto vadovų :

- CV,
- mokymų sertifikatus,
- rekomendaciją (gali būti elektroninės dokumentų kopijos).

Su visais rekomenduotais vadovais bus susisiekta asmeniškai ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki LS Tarybos posėdžio.

Iškilminga laipsnių suteikimo ceremonija įvyks š.m. Vadovų Sąskrydyje rugpjūčio 20-22 dienomis Aukštadvaryje, Trakų raj.
Sakai, žinai, kaip būna? Tiek to „pažaliavimo?

Teik savo kandidatūrą, atvažiuok ir pamatysi...ši vasara bus ypatingai stipriai žalia...

Žaliuokim ir skautaukim kartu!!!


Į visus visus visus Jūsų klausimus atsakys ir iškilusius keblumus padės spręsti LS Tarybos narė sktn.gilv.vyr.sk. Eglė Andrejevaitė-Kvedarienė tel. mob +370 682 83558 arba el.p. egleandrejevaite@gmail.com

Budėkim!

LS Taryba

*Atnaujintuose vyresniškumo laipsnių nuostatuose rasite vadovaujančių pareigų sąrašą.

** atkreipiame dėmesį, kad kiti organizacijos rekomenduojami mokymai atnaujintuose nuostatuose patikslinti – tai mokymai, kurie remiasi šiais kriterijais: atitinka LS MS rekomenduojamas mokymų temas; atitinka ir yra naudingi asmeniui pagal šiuo metu LS užimamas pareigas.