Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-05-31

Projektų valdymo ir lėšų paieškos mokymai

Gegužės 26–28 dienomis Aukštadvaryje (Trakų r.) įvyko antrieji mokymai, skirti Lietuvos skautijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojams. Mokymų tikslas – suteikti dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie projektų valdymą ir lėšų paiešką, suformuoti reikiamus praktinius įgūdžius bei paruošti idėjas finansavimui pritraukti. Mokymų programa buvo paremta problemų sprendimo modeliu, kuris yra esminis tiek sprendžiant kasdienes problemas, tiek ieškant lėšų programinei–projektinei veiklai.Mokymų metu dalyviai ieškojo idėjų finansų pritraukimui, grupelėse gvildeno konkrečias
problemas, susijusias su lėšų paieška, mokėsi jas spręsti. Visos įgytos teorinės žinios buvo
pritaikytos praktiškai individualaus ir grupinio darbo metu.Mokymai suorganizuoti įgyvendinant projektą „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo
ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurį remia Norvegijos finansiniai
mechanizmai ir Lietuvos Respublika.