Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-05-10

Neformaliojo ugdymo mokymai

Gegužės 5–7 dienomis Aukštadvaryje (Trakų r.) įvyko pirmieji mokymai, skirti Lietuvos skautijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojams. Mokymų tikslas – suteikti dalyviams daugiau praktinių ir teorinių žinių apie skirtingus darbo su jaunimu metodus, dirbant neformalioje aplinkoje.Mokymų metu dalyviai susipažino su didžiausiomis neformaliojo ugdymo organizacijomis
Lietuvoje, daug laiko buvo skirta praktiniams užsiėmimams, kurių metu pritaikytos įgytos
teorinės žinios. Pagal skirtingą poreikį ir individualią siekiamybę plėtoti tam tikrą kompetenciją
vieni mokymų dalyviai daugiau orientavosi į komandinį darbą, darbų ir vaidmenų pasidalijimą,
bendrą rezultato siekimą, kiti – į bendravimą grupėje, saviraišką, kūrybinį procesą.Mokymai suorganizuoti įgyvendinant projektą „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo
ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurį remia Norvegijos finansiniai
mechanizmai ir Lietuvos Respublika.